Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Interdrought2020.com Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov Image
Hledáte knihu Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Nová právna úprava v súvislosti s novelizáciou zákona o metrológii.Od 1.3.2018 sa zmení až 76 novelizačných bodov. Tlačená brožúra zákona o metrológii a doplnení niektorých zákonov je prakticky spracovaná na použitie kedykoľvek a kdekoľvek budete potrebovať. Nemala by určite chýbať žiadnemu odborníkovi z oblasti techniky.ObsahPRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA(§ 1 - § 2)DRUHÁ ČASŤ - ZÁKONNÉ MERACIE JEDNOTKY A MERADLÁ(§ 3 - § 8)TRETIA ČASŤ - METROLOGICKÁ KONTROLA A ÚRADNÉ MERANIE(§ 9 - § 20)ŠTVRTÁ ČASŤ - SPOTREBITEĽSKY BALENÉ VÝROBKY(§ 21 - § 22)PIATA ČASŤ - AUTORIZÁCIA A REGISTRÁCIA(§ 23 - § 29)ŠIESTA ČASŤ - ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY METROLOGICKÝ DOZOR(§ 30 - § 36a)SIEDMA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA(§ 37 - § 42)

NÁZEV SOUBORU: Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788081780455

VELIKOST SOUBORU: 3,23 MB

STÁHNOUT ČÍST

431 ZÁKON z23.júna2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 102 14. 5. 2020: 15.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY