Design v českých zemích 1900-2000

Interdrought2020.com Design v českých zemích 1900-2000 Image
Trávit čas knihou Design v českých zemích 1900-2000! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Design v českých zemích 1900-2000 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Vývoj posledních desetiletí dává za pravdu všem, kteří v designérské tvorbě již dříve spatřovali důležitý integrující faktor moderní či postmoderní kultury a poukazovali na jeho zprostředkující roli mezi oblastí materiální každodennosti a světem umění. Jestliže se design stává předmětem široce založeného interdisciplinárního výzkumu, je tomu proto, že stále více je patrný jeho význam pro utváření předmětného světa jak v jeho praktických, funkčních aspektech, tak v jeho rétorice a estetických hodnotách.Publikace představuje dějiny designu v českých zemích prizmatem institucí, jež jeho vývoj ovlivňovaly (školy, spolky, výrobní podniky a družstva ad.), přičemž design chápe v širokém záběru designu interiéru, užitkových předmětů, průmyslového a grafického designu, módy a textilního designu, užité fotografie a designu nových hmot 20. a 21. století. Ve dvaceti kapitolách jsou zde instituce kontextuálně vztaženy ke stylovému vývoji designu souběžně s periodizací dějin výtvarného umění. Dílo představuje vůbec první systematické zhodnocení dějin moderního designu v českých zemích s takovýmto zřetelem a zároveň první komplexní uchopení dějin designu v jeho multidisciplinaritě. Rukopis publikace vznikl jako výsledek výzkumného grantu Uměleckoprůmyslového musea v Praze, které zapojilo do svého autorského týmu také externí spolupracovníky z dalších muzejních institucí a vysokých škol.

NÁZEV SOUBORU: Design v českých zemích 1900-2000.pdf

AUTOR: none

ISBN: ",

VELIKOST SOUBORU: 5,66 MB

STÁHNOUT ČÍST

Od hrnečků přes tanky k webům Iva Knobloch a Radim Vondráček (eds.): Design v českých zemích 1900-2000: Instituce moderního designu.Academia a Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha, 2016, 658 s. Co nového přinesla z hlediska designu Jubilejní zemská výstava v Praze 1891?

Kniha: Design v českých zemích 1900 - 2000 Autor: Iva Knobloch ; Radim Vondráček „Vývoj posledních desetiletí dává za pravdu všem, kteří v designérské tvorbě již dříve spatřovali důležitý integrující faktor moderní či postmoderní kultury a poukazovali na ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY