Diktáty a pravopisné cvičenia

Interdrought2020.com Diktáty a pravopisné cvičenia Image
Diktáty a pravopisné cvičenia je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Anna Holovačová. Přečtěte si s námi knihu Diktáty a pravopisné cvičenia na interdrought2020.com
Publikácia je určená pre žiakov 2., 3., 4. ročníka základnej školy na precvičenie a utvrdenie pravopisu a gramatických zručností. Hláskoslovie, spodobovanie spoluhlások, abeceda, veta, vybrané slová, slovné druhy. Okrem cvičení a diktátov aj tvorivé a zábavné ulohy. Kľúč na overenie správnych odpovedí.Ilustrácie: Mgr. Miriam Onderiková

NÁZEV SOUBORU: Diktáty a pravopisné cvičenia.pdf

AUTOR: Anna Holovačová

ISBN: 8007014616

VELIKOST SOUBORU: 3,38 MB

STÁHNOUT ČÍST

Vyzkoušet diktáty z češtiny! Vyzkoušet početní příklady! Pravopis. Naučte se pravopis! Vyjmenovaná slova, shoda přísudku s podmětem a mnoho dalších cvičení s okamžitou opravou a náhodným generováním cvičení. Chci to vyzkoušet! Počty. Naučte se počítat! Malá a velká násobilka, základní počítání v ...

Doplň i/í, y/ý. cel- t-ždeň, k-slá chuť, v povetr- c-tiť vôňu jar-, zm-selnosť letn-ch noc-, celé dn- aj večer-, po večer- ostali v kuch-ni, v-tali neznám-ch ľudí, v-počet domác-ch v-davkov, zm-ja zas-čala, v-žla zav-la, v-chor rozv-ril prach, v-r dov-dí veľmi ďaleko, známa umelk-ňa, babk-ne kr-k-, p-šn- snob-, predajňa obuv- a textiln-ch v-robkov, not- ľudov-ch ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY