Konopí a konopné drogy

Interdrought2020.com Konopí a konopné drogy Image
Konopí a konopné drogy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Michal Miovský. Přečtěte si s námi knihu Konopí a konopné drogy na interdrought2020.com
Tato kniha je v českém a slovenském prostředí unikátním publikačním projektem, který trval pět let, je ukázkou aplikace tzv. mezioborového přístupu k návykovým látkám. Přáním celého autorského kolektivu bylo nabídnout materiál pro kultivovanou odbornou i veřejnou diskuzi o celospolečensky náročném tématu konopných drog, tedy diskuzi založenou na poznatcích z výzkumu a klinické praxe, nikoli na dojmech, mýtech nebo účelových a populistických desinterpretacích či nepřesnostech.Snahou celého autorského kolektivu bylo představit výhody tohoto přístupu právě na tak obtížném tématu, jakým konopné drogy jsou. O této skupině látek toho bylo v porovnání s jinými skupinami látek publikováno z kvantitativního hlediska ve světové literatuře snad nejvíce. Současně neexistuje jiná skupina látek, ve které by bylo možné narazit na tolik kontroverzí. S těmi se je koneckonců možné setkat i v České a Slovenské republice.Cílem publikace je seznámit širší odbornou veřejnost se současným stavem znalostí z této oblasti. Kniha přináší průřez tématem od historie a kulturní antropologie přes klinickou perspektivu až po hospodářské a léčebné využití a drogovou politiku a právo. Výzkum jde v případě konopí kupředu tak ostrým tepem, že od doby redakční uzávěrky některých kapitol již byly publikovány další významné práce. Leč časové zpoždění je nutnou daní monografických děl tohoto rozsahu. Autoři současně vypracovali k většině témat historický přehled vývoje vědeckého poznání. Čtenář tak dostává informace, které jsou zasazené do historických souvislostí, může sledovat vývoj výzkumu a proměny stanovisek odborné veřejnosti až do současnosti. Kniha je zpracována s kritickým náhledem na rozpornost některých vědeckých nálezů. Jsou tedy diskutovány zdroje různých zkreslení a vysvětlovány některé důležité souvislosti nebo omezení některých studií, které byly v minulosti nejednou desinterpretovány atd. Každý čtenář má možnost detailně sledovat původ jednotlivých informací a ověřovat si dílčí závěry. Hodnocení těchto závěrů je již ponecháno na něm samotném.

NÁZEV SOUBORU: Konopí a konopné drogy.pdf

AUTOR: Michal Miovský

ISBN: 8024708652

VELIKOST SOUBORU: 3,84 MB

STÁHNOUT ČÍST

tedy souhrnně konopné drogy. Obě výše zmíněné látky se získávají z rostlin konopí setého (rod Cannabis). Marihuana jsou sušená květenství, droga často tvoří lepivé, omamně vonící hrudky. Hašiš je obyčejně kompaktní, tmavě hnědá hmota, obsahuje převážně pryskyřici s malou příměsí částí rostliny.

Konopí a konopné drogy stály po dlouhý čas stranou zájmu a nejevily se být příli zajímavé ani pro vědu, ani pro politiku. A přesto se nakonec staly symbolem. Poměrně velmi bohatým a mnohovrstevným symbolem. Význam, magie a moc tohoto symbolu byly v posledních dekádách 20. století posilovány snad ze vech stran a je ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY