Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě

Interdrought2020.com Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě Image
Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Karel Dvořáček. Přečtěte si s námi knihu Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě na interdrought2020.com
Příručka obsahuje základní kritéria pro projektování a provádění elektrických instalací v bytových domech, rodinných domcích a objektech občanské výstavby i s přihlédnutím ke specifickým potřebám osob se zdravotním postižením.I v tomto sedmém vydání je kladen důraz na provádění elektrických instalací v nástavbách, dostavbách, vestavbách, částečných či celkových rekonstrukcích jednotlivých bytů nebo kompletních elektrorozvodů v objektu bytového domu či objektu občanské výstavby.Příručka se podrobně věnuje specifické problematice projektování vnitřních elektrických rozvodů včetně stanovení vhodných elektrických spotřebičů dle parametrů domácnosti. V návaznosti na specifické vnější vlivy jsou ukázány postupy pro volbu a ukládání elektrických zařízení v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a vybranými stavebními konstrukcemi. Jsou zde rovněž uvedeny zásady zmírnění elektromagnetického rušení vycházející z ČSN 33 2000-4-444.Čtenář se seznámí i s podmínkami používání různých svítidel určených pro zabudování do podhledů a nábytku, které jsou v současné době zapracovány do publikací IEC.Obsah příručky je rozdělen do několika kapitol: projektování elektrických rozvodů, popis hlavních částí elektrických rozvodů v bytových domech a administrativních budovách, rozváděče, rozvodnice a elektroměrová jádra, elektrické přístroje (základní rozdělení, použití), montáž elektrických rozvodů (základní pravidla) a základy volby elektrických spotřebičů v domácnosti dle velikosti domácnosti a velikosti jí obývaného bytu.I sedmé vydání je doplněno o možnosti modernizace starších elektrických rozvodů pomocí nových přístrojů a o elektrické instalace a zařízení určené pro venkovní použití.Text je aktualizován podle technických norem a legislativních předpisů vydaných od roku 2015, zejména ČSN 33 2130 ed. 3, změna Z1 ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, která doporučuje opatření na ochranu před účinky obloukových poruch v koncových obvodech a další.Široké elektrotechnické veřejnosti se tak dostává do rukou příručka, která představuje standard požadavků na znalosti vedoucích elektrotechniků pro bytové instalace a instalace v občanské výstavbě (mimo elektrické instalace v objektech se shromažďovacími prostory a ve výškových budovách).Příručka je určena jednak jako učební pomůcka pro žáky elektrotechnických učilišť a středních odborných škol, jednak jako pomůcka pro přípravu ke zkouškám a přezkušování odborné způsobilosti vedoucích elektrotechniků pro bytové instalace a instalace v občanské výstavbě. Stejně tak poslouží i projektantům, revizním technikům a dalším zájemcům o tuto problematiku.

NÁZEV SOUBORU: Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě.pdf

AUTOR: Karel Dvořáček

ISBN: 9788087942512

VELIKOST SOUBORU: 6,11 MB

STÁHNOUT ČÍST

Srovnání cen Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (sedmé - aktualizované vydání). Nejlevnější e-shop NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY. Cena 316 Kč! Zboží za akční ceny, slevy. Nakupuj levně.

Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě | Kategorie: Kniha | Tento dokument chci! Příručka obsahuje základní kritéria pro projektování a prováděni elektrických instalací v bytových domech, rodinných domcích a objektech občanské 'výstavby i s přihlédnutím ke specifickým potřebám osob se zdravotním ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY