Od stvorenia k vykúpeniu

Interdrought2020.com Od stvorenia k vykúpeniu Image
Trávit čas knihou Od stvorenia k vykúpeniu! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Od stvorenia k vykúpeniu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Od stvorenia po vykúpenie – to je časť drámy ľudských dejín videná z pohľadu Boha Stvoriteľa. Božia dráma v reálnych ľudských dejinách... práve toto je predmetom záujmu akademických disciplín, ktoré nazývame TEOLÓGIA a KRESŤANSKÁ ETIKA. Skriptum sa usiluje predstaviť základné témy tejto „drámy“, ktorú kresťania nazývajú „dejiny spásy“. Úvodná časť textu pojednáva o východiskách teológie (zdroje zjavenia) a potom postupne prechádza témami vzniku kresťanských vyznaní, problematikou stvorenia, špecifickosti ľudských bytostí a ich poslania vo svete, témou zla a hriechu vo svete a vrcholí kristológiou – teda spôsobom, akým Boh rieši odcudzenie človeka v dôsledku jeho hriešnej rebélie – a kapitolou o niektorých etických implikáciách kresťanskej náuky. Od stvorenia po vykúpenie je fascinujúcim príbehom vzniku tohto sveta, jeho určenia ako aj jeho porušenia. Tento príbeh vrcholí v udalostiach vtelenia, ukrižovania a vzkriesenia Božieho Syna. Tieto udalosti kresťanská teológia označuje súhrným pojmom „Božie dielo vykúpenia“.

NÁZEV SOUBORU: Od stvorenia k vykúpeniu.pdf

AUTOR: Katarína Valčová

ISBN: 9789616894326

VELIKOST SOUBORU: 6,95 MB

STÁHNOUT ČÍST

Cizí i blízcí - Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století 2016, J. Holý. Židovská kulturní tradice, která byla v českých zemích přítomná už od raného středověku, byla v desetiletích komunistického režimu soustavně potlačována a marginalizována.

Podobne ako v iných náboženských systémoch, aj v islame speje svet od stvorenia k zániku. celý článok. Odkiaľ prišiel moriak na váš stôl? 24.12.2012 | Moriaky (moriak domáci, morka domáca) sa chovajú hlavne v Spojených štátoch amerických, najmä pre zvyk ich konzumácie počas sviatku Vďakyvzdania. celý článok ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY