Láska, tělo a etika

Interdrought2020.com Láska, tělo a etika Image
Trávit čas knihou Láska, tělo a etika! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Láska, tělo a etika a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Když se teologie zabývá lidským tělem a tělesností, ptá se ve skutečnosti na to, jaký má Bůh záměr se svým stvořením a co to znamená být člověkem. Úvahy známého českého morálního teologa přibližují křesťanskou morálku jako záležitost osobně-individuální i společenskou. Křesťanská etika vyrůstá z vědomí, že dobrý život je odpovědí na nabídku jedinečného Božího přátelství. Reálné problémy nemůžeme zjednodušovat ani vytěsňovat, zvláště jde-li o otázky lidské tělesnosti a manželské lásky. Podle našeho autora jsme spíše povoláni „sladit pohled do sebe s pohledem nad sebe“. Napětí mezi schopností člověka překročit sám sebe a sklonem propadnout sám sobě přitom zůstává. Jiří Skoblík spojuje klasický pohled na křesťanskou morálku se schopností zdravě provokovat a vytrhávat čtenáře z povrchního přístupu.

NÁZEV SOUBORU: Láska, tělo a etika.pdf

AUTOR: Jiří Skoblík

ISBN: 9788071954774

VELIKOST SOUBORU: 4,62 MB

STÁHNOUT ČÍST

Platónova etika je důsledkem spojení této ideje nejvyššího dobra a názoru, že na světě idejí se člověk spolupodílí nesmrtelnou duší. Proto je cílem a smyslem člověka osvojit si nejvyšší ideu tím, že se pozdvihuje do nadsmyslového světa. Tělo a smysly jsou pouta, jež zabraňují. Sóma séma - tělo (je) hrob (duše)

Opičí láska je poněkud pejorativním termínem, který označuje nadměrnou až přespříliš protektivní rodičovskou lásku k dětem. Protektivní neboli ochranná rodičovská péče v rámci opičí rodičovské lásky je takovou péčí, která nedopřává dítěti svobodu v pravém slova smyslu a odpírá dítěti možnost se ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY