Verejná správa 12-13/2016

Interdrought2020.com Verejná správa 12-13/2016 Image
Trávit čas knihou Verejná správa 12-13/2016! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Verejná správa 12-13/2016 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Jednoduchá spoločnosť na akcie od 1.1.2017, Stravovanie zamestnancov ako daňový výdavok, Registrácia pre DPH, Daňové ocenenie majetku, Daň zo závislej činnosti - mesačný prehľad, Odložená daň z príjmov - účtovanie, Transferové oceňovanie, Komerčné zdravotné poistenie, Úvery na bývanie, Mandátna zmluva, Poistenie v nezamestnanosti, Zdravotne postihnutí občania - zamestnávanie, Financovanie škôl a školských zariadení, Výhlaška MŠ SR o špeciálnych školách, Vzdelávanie zamestnancov, Európske sociálne projekty zamestnanosti...

NÁZEV SOUBORU: Verejná správa 12-13/2016.pdf

AUTOR: none

ISBN: ",

VELIKOST SOUBORU: 2,84 MB

STÁHNOUT ČÍST

Verejná správa 1/2014 - Poradca s.r.o. Publikácia obsahuje nasledovné témy: - Minimálna mzda po novom - Ročné zúčtovanie dane za rok 2013 - Trestné činy proti majetku - Zamestnanecká prémia Verejná správa 1/2014 - Poradca s.r.o. od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

VEREJNÁ VYHLÁšKA ROZHODNUTIE Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný orgán podl'a ... Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Správa Povodia Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 041 59 Košice T ATRA Agrolev, s.r.o., Nový dvor 16/3002, 054 01 Levoëa ... 12/13/2016 9:02:43 AM ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY