Marketingový plán

Interdrought2020.com Marketingový plán Image
Marketingový plán je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Hugh Wilson. Přečtěte si s námi knihu Marketingový plán na interdrought2020.com
Vytvoření efektivního marketingového plánu, který vašemu podniku poskytne konkurenční výhodu, není jednoduchá záležitost. Strategický marketingový plán by měl být jasným a jednoduchým shrnutím klíčových tržních trendů, hlavních cílových trhů a hodnot, které tyto trhyvyžadují, Měl by obsahovat jasnou hierarchii marketingových cílů a strategií spolu s finančními důsledky. To vyžaduje vědomosti, dovednosti, soudnost, kreativitu a především čas. Vše, co k úspěchu (kromě času) potřebujete, najdete v této knize.

NÁZEV SOUBORU: Marketingový plán.pdf

AUTOR: Hugh Wilson

ISBN: 9788026500148

VELIKOST SOUBORU: 9,28 MB

STÁHNOUT ČÍST

Typický marketingový plán pro malou firmu by měl obsahovat následující kapitoly : 1. Celkové shrnutí. V tomto oddíle představíte Vaši firmu a její podnikání, a rovněž představíte hlavní cíle a strategie pro období, pro které je marketingový plán připravován.Je vhodné na začátku plánování do tohoto odstavce načrtnout Vaši představu, a následně ji ...

Z marketingové strategie pak vzejde marketingový plán na daný rok nebo pro uvedení nového výrobku na trh. Marketingový plán je tedy taktický a říká, jak konkrétně marketingovou strategii naplníte. Pokud marketingovou strategii a plán promyslíte, tak budete mít své podnikání pod kontrolou. Budete vědět co dělat, na jaké ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY