Případové konference

Interdrought2020.com Případové konference Image
Hledáte knihu Případové konference? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Věra Bechyňová? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Cílem knihy je seznámit odborníky pracující s ohroženými rodinami s praktickými zkušenostmi z realizace případových konferencí (PK), které mohou používat ve své práci. Definice PK poslouží jako odrazový můstek pro to, jak definovat a ověřit cíl PK, aby ho bylo reálné v jejím průběhu naplnit a naplánovat takový individuální plán, který rodina s podporou odborníků může mezi jednotlivými PK naplňovat bez zbytečných pocitů frustrace. Popsány jsou praktické situace, ve kterých svolání PK rodinám pomáhá. Popis rolí odborníků, rodičů a dětí v průběhu PK napomůže zpřehlednění procesu i obsahu PK. Čtenáři se dozvědí, na co nezapomenout při přípravě PK, jak motivovat rodiče a ostatní odborníky, aby na PK přišli a angažovali se v jejím průběhu. Struktura a fáze PK budou obsahovat jednotlivé podněty, které pomáhají dodržet její formální i obsahovou stránku. Příklady z praxe ukazují, jak mohou odborníci hovořit reálně o obtížné situaci rodiny bez zbytečného obviňování a kritiky, důraz je kladen na dovednosti, jak hledat a pojmenovávat zdroje rodiny a jak rizika rodiny využívat coby příležitostí ke změně. V neposlední řadě se čtenáři budou moci inspirovat ze zkušeností, jak pracovat s rodiči, příp. dětmi, které se rozhodnou být přítomni u PK, aby se necítili frustrováni a byli schopni být aktivními partnery odborníkům v celém průběhu, popř. v části PK. Text bude prokládán příklady z praxe a doplněn vzory dokumentů, které jsou pro přípravu a průběh PK potřeba.

NÁZEV SOUBORU: Případové konference.pdf

AUTOR: Věra Bechyňová

ISBN: 9788026201816

VELIKOST SOUBORU: 8,49 MB

STÁHNOUT ČÍST

Případové konference. Potřebujete rychle a efektivně reagovat na vzniklou situaci? Využijte facilitace formou případové konference. Co je případová konference. Případová konference je moderním a efektivním nástrojem při řešení situací týkajících se nezletilých a vyžadujících interdisciplinární spolupráci.

Zkušenosti s vedením případové konference s důrazem na zapojení dítěte nám předaly lektorky Clare Humberstone a Clare Holdsworth z britské organizace Sheffkids na semináři pořádaném organizací LUMOS v březnu 2014. V roce 2020 nabízíme v Pardubickém kraji facilitaci Interaktivní případové konference ZDARMA. Kontakt:

SOUVISEJÍCÍ KNIHY