Poslechová cvičení k angličtině pro jazykové školy 3

Interdrought2020.com Poslechová cvičení k angličtině pro jazykové školy 3 Image
Trávit čas knihou Poslechová cvičení k angličtině pro jazykové školy 3! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Poslechová cvičení k angličtině pro jazykové školy 3 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Tato kniha + CD je doplňujícím materiálem k III. dílu učebnice Angličtina pro jazykové školy: poskytuje tolik potřebnou praxi v nácviku výslovnosti a v rozvoji poslechových dovedností. Kniha obsahuje 24 lekcí, stejně jako základní učebnice. Cvičení ke každé lekci jsou rozdělena do dvou části: nácvik výslovnosti, rytmu a intonace, tzn. fonetická cvičení, avlastní poslechová cvičení.V prvních lekcích se přirozeně věnuje více pozornosti nácviku výslovnosti, zatímco pozdější lekce se více zaměřují na slovní a větný přízvuk, vázání a intonaci a na vlastní poslechová cvičení. Všechny lekce využívají slovní zásobu i gramatické vazby z odpovídajících lekcí v základní učebnici. Fonetická cvičení se zaměřují především na hlásky, jejich spojení a ostatní jevy, jimiž se čeština liší od angličtiny. K nácviku hlásek je použito i výrazů, které studenti-začátečníci dosud neznají. Jsou nutná k tomuto nácviku, proto nehledejte jejich významy a nezatěžujte si jimi paměť; téměř všechny se postupně naučíte v průběhu studia. Vysvětlení a nákres postavení mluvidel vám usnadní nácvik, stejně jako doprovodná nahrávka. Kromě nácviku výslovnosti, rytmu a intonace vás fonetická cvičení povedou k rozlišení podobných zvuků, slov a gramatických tvarů. Vlastní poslechová cvičení vám poskytnou řadu příležitostí rozvíjet od počátku svého studia poslechové dovednosti: zvyknout si na anglickou intonaci, rytmus, vázání slov a redukci; zaměřovat se při poslechu na přízvučná slova, a tak se naučit orientovat se v mluvené řeči. Cvičení v knize vám umožní tyto užitečné dovednosti procvičit formou rozmanitých cvičení. Cvičení jsou doplněna Klíčem a přepisem poslechových textů. Ke knize patří nahrávka. Přejeme vám, aby se vám s knihou dobře pracovalo a aby vám přinesla hodně užitku.

NÁZEV SOUBORU: Poslechová cvičení k angličtině pro jazykové školy 3.pdf

AUTOR: Stella Nangonová

ISBN: 8086035395

VELIKOST SOUBORU: 2,58 MB

STÁHNOUT ČÍST

Poslechová cvičení v angličtině Pro školy i pro samouky + CD mp3, autor: Martin Kučera, rok vydání: 2007 Antikvariát s více než 30 624 položkami +420 774 087 795 v pracovní dny 8:00 - 15:00

Eva Soňa Vacková Nacherová Angličtina pro jazykové školy I . Eva, Soňa Vacková, Nacherová: Angličtina pro jazykové školy I. Klíč k učebnici Populární čtyřdílná řada učebnic anglického jazyka je vhodná pro všechny střední školy, pro jazykové školy, pro jazykové kurzy i pro samostudium.Ke každé učebnici je vydán Klíč a audionahrávka.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY