Esperanto

Interdrought2020.com Esperanto Image
Esperanto je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Július Hauser. Přečtěte si s námi knihu Esperanto na interdrought2020.com
Celkový rozsah slovníka predstavuje vyše 80 000 hesiel. Okrem základného slovného fondu obsahuje aj optimum odborných termínov zo spoločenskovedných, prírodovedných a umeleckých odborov vrátane výpočtovej techniky. Sú v ňom uvedené aj najfrekventovanejšie slová národnostných menšín žijúcich na Slovensku a internacionalizmy, resp. anglicizmy, ktoré prenikli do hovorovej reči, najmä mladšej generácie. Zastúpené sú tiež slová a výrazy zo staršej vývinovej etapy, ako aj množstvo úplne nových a dnes aktuálnych a módnych výrazových prostriedkov, vrátane expresívnych, hovorových, slangových, pejoratívnych a vulgárnych výrazov. Uvedené sú tiež základné terminologické zvraty a spojenia uvádzané v oficiálnych dokumentoch OSN, EÚ, NATO. V závere slovníka je uvedený tiež prehľad najviac používaných slovenských prísloví a porekadiel v esperante a prehľad zvukomalebných slov, ktoré napodobňujú zvuky zvierat, vtákov, prírodných živlov a pod.Dizajn a sadzba: Linda Kuruc Marček

NÁZEV SOUBORU: Esperanto.pdf

AUTOR: Július Hauser

ISBN: 9788057004141

VELIKOST SOUBORU: 9,31 MB

STÁHNOUT ČÍST

Esperanto definition, an artificial language invented in 1887 by L. L. Zamenhof (1859-1917), a Polish physician and philologist, and intended for international use. It is based on word roots common to the major European languages. See more.

Esperanto je plánový jazyk, 93 % jeho slov je srozumitelných se znalostí románských jazyků, 90 % se znalostí germánských jazyků a 47 % pro mluvčí slovanských jazyků. Slovosled je volný a blízký jazykům slovanským. Kořeny slov jsou vybrány z hlavních evropských jazyků.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY