Retailový produkčný proces v komerčnom bankovníctve a jeho hodnotenie

Interdrought2020.com Retailový produkčný proces v komerčnom bankovníctve a jeho hodnotenie Image
Retailový produkčný proces v komerčnom bankovníctve a jeho hodnotenie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Emília Zimková. Přečtěte si s námi knihu Retailový produkčný proces v komerčnom bankovníctve a jeho hodnotenie na interdrought2020.com
Monografia rozvíja vedecké poznatky v oblasti teórie produkčného procesu finančných inštitúcií a otvára nové pohľady na skúmanú problematiku. Je výsledkom výskumu, ktorého hlavným cieľom bolo navrhnúť a spracovať alternatívne možnosti hodnotenia retailového produkčného procesu pobočiek jednej z najväčších komerčných bánk na Slovensku a doplniť tak dodatočnými nezávislými informáciami existujúci systém hodnotenia produkcie pobočiek komerčnej banky.Publikácia je venovaná nielen akademickým spolupracovníkom, ktorí sa venujú oblastiam aplikovanej matematiky a aplikovanej ekonómie, ale aj širšej vedeckej a odbornej verejnosti, manažérom v oblasti finančných služieb, pretože obohatením súčasných poznatkov využívaných pri manažérskych rozhodnutiach o poznatky, ktoré sa dajú získať na základe preštudovania predkladanej publikácie, môže byť ich rozhodovací proces komplexnejší a účinnejší. Takisto je užitočná pre zamestnancov regulátora finančného trhu, pretože informácie o dynamicky sa meniacom ekonomickom modeli v oblasti bankovníctva, o nových možnostiach hodnotenia efektívnosti a výkonnosti im umožňujú lepšie toto odvetvie poznať a regulovať tak, aby sa dosiahla stanovená priorita.

NÁZEV SOUBORU: Retailový produkčný proces v komerčnom bankovníctve a jeho hodnotenie.pdf

AUTOR: Emília Zimková

ISBN: 9788081683206

VELIKOST SOUBORU: 3,57 MB

STÁHNOUT ČÍST

Úvod > Nové knihy > Učebnice, odborná literatura > Všeobecné a ostatní > Emília Zimková - Retailový produkčný proces v komerčnom bankovníctve a jeho hodnotenie Nové knihy.

Největší výběr za nejlepší ceny zboží Proces v nejvyšší kvalitě.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY