Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data

Interdrought2020.com Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data Image
Trávit čas knihou Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Vzhľadom na rýchly rozvoj informatizácie podnikov a celej spoločnosti sa stávajú informácie zo zdrojových údajov, popri skúsenostiach a schopnostiach manažéra, základným vstupom do rozhodovacieho procesu. Práve rýchlo dostupné, dôveryhodné, pravdivé a relevantné informácie výrazne ovplyvňujú správnosť rozhodnutia manažérov podnikov. V súčasnom globálnom trhovom prostredí sú generované veľké množstvá rôznorodých údajov, ktoré môžu obsahovať potenciálne významnú informačnú hodnotu. Tradičné podnikové informačné systémy nie sú schopné, z časového a finančného hľadiska, distribuovať manažérom v procese rozhodovania požadované informácie z týchto údajoch. Práve z toho dôvodu vznikli nové technológie, zamerané na rýchle a efektívne spracovanie veľkého množstva rôznorodých údajov, t. j. Big Data. Tieto dôvody, spolu s nezastaviteľným rozvojom v oblasti informačných a komunikačných technológií a snaha získať nové a prehĺbiť si súčasné poznatky, nás viedli k napísaniu tejto publikácie, ktorá by mala napomôcť podniku pochopiť význam údajov a možností ich využitia pre podporu rozhodovania.

NÁZEV SOUBORU: Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data.pdf

AUTOR: Milan Kubina

ISBN: 9788055415178

VELIKOST SOUBORU: 1,48 MB

STÁHNOUT ČÍST

Big Data Database Microsoft is a leader in The Forrester Wave™: Streaming Analytics, Q3 2019 úterý 17. prosince 2019. Processing Big data in real-time is an operational necessity for many businesses.

Táto stránka používa cookies. Údaje v nich uložené sa používajú jednak na bežné fungovanie stránky (napr. prihlásenie) a jednak nám pomáhajú poskytovať lepšie služby. Niektoré údaje v cookies zdieľame aj s tretími stranami (napr. pri vyhodnocovaní návštevnosti).

SOUVISEJÍCÍ KNIHY