Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí

Interdrought2020.com Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí Image
Trávit čas knihou Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí sleduje procesy proměn oblastní mluvy. Jedná se o pokus zachytit specifickou slobní zásobu na pomezí lokálního nářečí a širšího regionu. Výkladová část přihlíží i k jevům roviny hláskoslovné, tvaroslovné. Obohacování slovní zásoby je doloženo na slovotvorném odvozování ohebných slovních druhů, u tvoření sémantickým posunem, u nářečních přejímek a při výzkumu expresivity slov a textu. Lexikon odlišuje dialektismy primární a sekundární; soubor je rozčleněn sémanticky a teritoriálně. Samostatně jsou hodnoceny jazykové shody jikžní a východní skupiny českých nářečí; výklad uzavírá analýza nárečního charakteru pomístních jmen.

NÁZEV SOUBORU: Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí.pdf

AUTOR: Zbyněk Holub

ISBN: 8086473406

VELIKOST SOUBORU: 10,92 MB

STÁHNOUT ČÍST

425 Kč Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí | Zbyněk Holub . Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí | Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí sleduje procesy proměn oblastní mluvy. Jedná se o pokus zachytit specifickou slobní zásobu na pomezí lokálního nářečí a širšího regionu. Výkladvoá část přihlíží i k jevům roviny ...

Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí autor: Holub Zbyněk doporučená cena: 333 Kč naše cena:330Kč Správní delikty na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu autor: Michálek Rostislav ... Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY