Kardinál Josef Beran

Interdrought2020.com Kardinál Josef Beran Image
Trávit čas knihou Kardinál Josef Beran! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Kardinál Josef Beran a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Po nástupu komunistické diktatury v roce 1948 se stal pražský arcibiskup Josef Beran nejvýraznější osobností z těch, kdo se doma otevřeně postavili proti této totalitní moci. Ačkoli v dosavadní literatuře nacházíme řadu vzpomínkových prací o něm, ačkoli i v odborné literatuře byl několikrát vylíčen jeho hrdinný boj za svobodu svědomí a práva církve, přesto dosud jsme neměli souhrnnou životopisnou práci o něm. Známý publicista B. Svoboda s pomocí materiálu soustředěného zesnulým církevním historikem J. V. Polcem se ujal tohoto úkolu a souvisle vylíčil život statečného českého kardinála od jeho mladosti v Plzni, přes studia v Římě, učitelskou činnost v Praze, věznění v německých koncentrácích až po jeho činnost v roli pražského arcibiskupa a českého primase. Obzvláštní pozornost věnuje jeho hrdinnému zápasu proti komunistické moci, kdy se změnil v mluvčího celého národa, jenž vyústil v jeho mnohaletou internaci. V závěru předkládá obraz kardinálovy činnosti v římském exilu, kdy žil ve stálém duchovním spojení s vlastí a odkud se snažil alespoň na rozhlasových vlnách své věrné posilovat.

NÁZEV SOUBORU: Kardinál Josef Beran.pdf

AUTOR: Bohumil Svoboda

ISBN: 9788070219379

VELIKOST SOUBORU: 10,42 MB

STÁHNOUT ČÍST

Ještě před ukončením koncilu - v březnu 1965 - byl František Tomášek po složitých jednáních mezi římskokatolickou církví a ČSSR jmenován apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze, jejíž řádný správce, arcibiskup Josef kardinál Beran, primas český, byl vládou ČSSR po dlouhé nezákonné internaci ...

Mons. prof. Josef Beran (* 29. december 1888 - † 17. máj 1969) bol katolícky kňaz, pedagóg a teológ, 33. pražský arcibiskup , český prímas ( 1946 - 1969 ) a kardinál . Obsah

SOUVISEJÍCÍ KNIHY