Oběti okupace

Interdrought2020.com Oběti okupace Image
Trávit čas knihou Oběti okupace! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Oběti okupace a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
V průběhu invaze pěti států Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 způsobili vojáci okupačních armád velké ztráty na životech, zdraví a majetku československých obyvatel. Normalizační komunistický režim nepřipouštěl připomínání památky obětí ani žádný výzkum na toto téma. Pokusy o vyčíslení lidských a materiálních ztrát proto mohly začít až po roce 1989.Publikace „Oběti okupace“, vzniklá v rámci výzkumného projektu Ústavu pro studium totalitních režimů zaměřeného na události roku 1968, přináší dosud nepublikovaná fakta o okolnostech úmrtí československých občanů způsobených příslušníky vojsk Varšavské smlouvy na území Československa od 21. srpna do konce roku 1968. Text je zpracován na základě využití co možná nejširšího spektra dostupných materiálů. Autoři kromě archiválií a dobové publicistiky pracovali také se vzpomínkami pamětníků, zejména pozůstalých po obětech. Text je doplněn velkým množstvím především méně známých fotografií pocházejících z veřejných archivů i soukromých sbírek.Při výzkumu narazili autoři na celou řadu běžně tradovaných nepřesností a omylů, které pronikly i do odborných publikací vyšlých v předchozích letech. Především byl nově přezkoumán počet obětí usmrcených v roce 1968 a doplněn o další osoby. K dosavadním 94 obětem tak přibylo dalších 14 jmen. Jedná se především o lidi, kteří byli těžce zraněni při dopravních nehodách a svým zraněním podlehli až později v nemocnici. Ve statistikách Veřejné bezpečnosti a prokuratury, z nichž se dosud výhradně vycházelo, však nadále figurovali pouze jako těžce zranění.Kromě toho se autorům podařilo získat úplně nová fakta k řadě případů usmrcení československých občanů a po čtyřiceti letech odstranit některé dosud přetrvávající nejasnosti nebo omyly. Čtenáři se mimo jiné mohou seznámit s novými informacemi o událostech u pražského rozhlasu, nebo o mladém muži, střeleném do hlavy sovětskými vojáky před budovou ÚV KSČ, jenž byl dosud považován za první pražskou oběť okupace.

NÁZEV SOUBORU: Oběti okupace.pdf

AUTOR: Milan Bárta

ISBN: 9788087211014

VELIKOST SOUBORU: 3,77 MB

STÁHNOUT ČÍST

Výsledky jejich výzkumů najdete např. v těchto publikacích: Oběti okupace: Československo 21. srpen - 31. prosinec 1968 a Okupace 1968 a její oběti: Nové pohledy na invazi armád varšavské smlouvy do Československa roku 1968, počátek okupace a její oběti.

Oběti okupace. Oběti okupace - Praha a Středočeský kraj. Oběti okupace - Praha a Středočeský kraj. Pražské oběti okupace 1968; ALBERT Pavel (* 2. 1. 1934, † 21. 8. 1968 Praha) České národnosti. Zemřel u rozhlasu na následky poškození a otoku mozku při tříštivé zlomenině spodiny a klenby lebeční pravděpodobně ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY