Katastrální a související judikatura

Interdrought2020.com Katastrální a související judikatura Image
Trávit čas knihou Katastrální a související judikatura! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Katastrální a související judikatura a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Hlavním smyslem a účelem knihy zprostředkovat široké právnické veřejnosti základní informace z oblasti týkající se právní úpravy věcných práv k nemovitostem a jejich zápisů do katastru nemovitostí.Knihu tvoří jednak poznámky a vysvětlivky autorů k tzv. katastrální materii doplněné 366 vybranými judikáty vztahujícími se k této právní problematice. Součástí obsahu jsou rovněž informace o výkladu a aplikaci příslušných právních norem ve sledované oblasti.

NÁZEV SOUBORU: Katastrální a související judikatura.pdf

AUTOR: Pavel Vrcha

ISBN: 9788072018611

VELIKOST SOUBORU: 4,53 MB

STÁHNOUT ČÍST

Dokončena aktualizace Katastrální (a související) judikatury 15.04.2011 22:39 Byly dokončeny práce na 3. vydání publikace Katastrální (a související) judikatura, jejíž poslední (druhé) vydání vyšlo v nakladatelství LINDE Praha, s. r. o. v roce 2006.

katastrální úřad - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu ČR

SOUVISEJÍCÍ KNIHY