Sociální patologie

Interdrought2020.com Sociální patologie Image
Trávit čas knihou Sociální patologie! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Sociální patologie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Autoři podávají ucelený obraz o všech sociálních deviacích, které jsou aktuální z hlediska současné společnosti.

NÁZEV SOUBORU: Sociální patologie.pdf

AUTOR: Jolana Hroncová

ISBN: 9788074350801

VELIKOST SOUBORU: 6,43 MB

STÁHNOUT ČÍST

Sociální patologie-pojetí normy a normality Statistické (frekvenční) pojetí normality - „normální je to, co je běžné, průměrné, frekventované" - nejběžnější pojetí, používané intuitivně, na základě zkušenosti s frekvencí výskytu jevů. Vychází z rozložení jevů - podle tzv.

Patologie je lékařská věda zabývající se studiem a diagnostikou nemocí živých systémů. Pojem vychází z řeckého slova pathos (πάθος), "zážitek" nebo "muka", a -logia (-λογία), "výčet"). Protože v jednotlivých oblastech zájmu nehrozí riziko záměny, používá se pojem patologie v některých oborech i jako synonymum pro specializovanější pole působnosti.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY