Pracovné právo pre verejnú správu

Interdrought2020.com Pracovné právo pre verejnú správu Image
Hledáte knihu Pracovné právo pre verejnú správu? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Publikácia reaguje na novelu Zákonníka práce účinnú od 1. septembra 2011, ktorou sa do praxe pracovnoprávnych vzťahov zaviedlo viacero dôležitých zmien aj s dopadom na verejnú správu. Novela by mala okrem iného prispieť k väčšej flexibilite pracovných úväzkov, podporiť zosúladenie pracovných a rodičovských povinností, reagovať na zložitú situáciu na trhu práce pružnou úpravou pracovných povinností, atď.Publikácia je členená na dve časti: praktickú a legislatívnu. Čitatelia určite ocenia riešené pracovnoprávne otázky zoradené do tematických oblastí aj úplné aktuálne znenia najpoužívanejších predpisov v oblasti pracovného práva verejnej správy.Publikácia je určená predovšetkým starostom, ekonómom a hlavným kontrolórom obcí, ako aj riadiacim pracovníkom rozpočtových a príspevkových organizácií a ďalším záujemcom o túto problematiku.

NÁZEV SOUBORU: Pracovné právo pre verejnú správu.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788080784423

VELIKOST SOUBORU: 8,93 MB

STÁHNOUT ČÍST

Interné smernice pre verejnú správu SR sú rozdelené podľa právnych oblastí a subjektov verejnej správy: Školstvo a vzdelávanie. Školstvo. Usmernenie k tvorbe ŠKOLSKÉHO PORIADKU ; Správne právo. Smernica o vybavovaní petícií adresovaných orgánom mesta/obce. Smernica o vybavovaní petícií adresovaných orgánom mesta/obce

Pracovné právo a mzdy Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (3. časť) Archív Ročník 2020 Vydanie č. 5/2020 ... Právo pre verejnú správu Správa daní Súvzťažnosti Tematický obsah Účtovníctvo Upozorňujeme Z legislatívy Zobraziť všetky rubriky ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY