Almanach českých šlechtických rodů 2017

Interdrought2020.com Almanach českých šlechtických rodů 2017 Image
Trávit čas knihou Almanach českých šlechtických rodů 2017! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Almanach českých šlechtických rodů 2017 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Pro generace dnešních třicátníků a čtyřicátníků je doba, kdy šlechta v zemích střední Evropy užívala politická a společenská privilegia, již dávnou minulostí. Přesto, bezmála sto let po zrušení šlechtických titulů v nástupnických republikách bývalé monarchie, po desítkách let denunciování a pronásledování, vyvlastňování a nucené emigrace, čímž byly postiženy prakticky všechny šlechtické rody žijící v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i na Slovensku, stále existuje v dnešní občanské společnosti zájem o historii šlechty i o její aktuální současnost. Tento Almanach nemá být pouze příručkou ve smyslu „Who is Who“ (Kdo je kdo) anebo „Who with Whom“(Kdo s kým), ale je pro historií poučené čtenáře také zrcadlem dějinných událostí a společenského vývoje, které otřásaly Evropou a stvořily její dnešní stav. Politické, náboženské spory, povstání, války a diktatury často roztrhávaly šlechtické rodiny bez ohledu na to, zda šlo o rodiny původně české či přišlé z jiných koutů Evropy. Naopak „sňatková politika“ šlechty směřovala ke smíru, překonávala národní a kulturní hranice a byla předpokladem pro shromáždění bohatého kulturního dědictví, které dnešní potomci šlechtických rodů uchovávají a o něž pečují.

NÁZEV SOUBORU: Almanach českých šlechtických rodů 2017.pdf

AUTOR: Vladimír Pouzar

ISBN: 978808595543

VELIKOST SOUBORU: 8,59 MB

STÁHNOUT ČÍST

Všechny informace o produktu Kniha Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2017, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2017.

Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2008 V prosinci loňského roku vyšel v nakladatelství Martin třetí svazek Almanachu českých šlechtických a rytířských rodů 2008 (první „bílý" byl vydán v roce 2005 (38 rodů), druhý v květnu roku 2007 (99 rodů)), který nyní přináší rodokmeny a erby ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY