Dostojevskij a jeho kresťanský svetonáhľad

Interdrought2020.com Dostojevskij a jeho kresťanský svetonáhľad Image
Trávit čas knihou Dostojevskij a jeho kresťanský svetonáhľad! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Dostojevskij a jeho kresťanský svetonáhľad a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Filozof, predstaviteľ ruskej emigrácie podáva systematicky usporiadanú, štylisticky brilantne zvládnutú analýzu diel jedného z najvýznamnejších ruských klasikov devätnásteho storočia. V súlade s názvom práce analyzuje styčné body spisovateľovho myslenia najmä s pravoslávnou vieroukou. Na konkrétnom materiále próz i denníkov ukazuje vplyv toho, čo bolo v mnohých z Dostojevského próz podstatou. Losského práca je popri nespornej materiálovej dôkladnosti, prinajmenšom nepriamo polemicky zahrotená. Môžeme ju v dobovom kontexte vnímať tiež ako rukavicu hodenú do tváre vulgárnemu materializmu marxistickej historiografie, predstavitelia, ktorého náboženský rozmer Dostojevského diel zámerne negovali. Slovenská kultúrna verejnosť tak získava možnosť pohľadu z nových perspektív. Popri tejto historickej a vývinovej hodnote má však Losského dielo, najmä vďaka pútavému spôsobu spracovania čo povedať i dnešným čitateľom.

NÁZEV SOUBORU: Dostojevskij a jeho kresťanský svetonáhľad.pdf

AUTOR: Nikolaj O. Losskij

ISBN: 9788080613655

VELIKOST SOUBORU: 5,93 MB

STÁHNOUT ČÍST

Fiodor Michajlovič Dostojevskij bol ruský spisovateľ a mysliteľ, predchodca existencializmu, filozof a člen petraševskovského hnutia. Dostojevskij je jedným zo zakladateľov moderného psychologického románu. Jeho umelecká tvorba podstatne ovplyvnila vývin svetovej prózy.

Dostojevskij a jeho kresťanský svetonáhľad. 2. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2009 ISBN 978-80-8061-365-5. [6] ANTOŠ, Michal. Dostojevskij na Slovensku: F. M. Dostojevskij v zrkadle slovenskej publicistiky. 1. vyd. Nitra: Garmond, 2009 ISBN 978-80-891-48-50-9.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY