Úvod do srovnávacího práva obchodního

Interdrought2020.com Úvod do srovnávacího práva obchodního Image
Hledáte knihu Úvod do srovnávacího práva obchodního? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2000 a autorem je Irena Pelikánová? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
První rozsáhlejší monografie zabývající se srovnávacím právem obchodním. Autorka představuje některé základní pojmy obchodního práva tak, jak jsou pojímány v jednotlivých zemích (obchody, obchodník, podnik, firma…), aby se poté zaměřila na problematiku úpravy společností.

NÁZEV SOUBORU: Úvod do srovnávacího práva obchodního.pdf

AUTOR: Irena Pelikánová

ISBN: 8071793639

VELIKOST SOUBORU: 4,57 MB

STÁHNOUT ČÍST

Úvod do obchodního práva. Modul je úvodem do problematiky práva jako takového s akcentem na právo obchodní. Jeho cílem je seznámit posluchače se základními právními instituty vnitrostátního práva ČR, zejména pak právními normami upravujícími podnikání, a to již s ohledem na novou právní úpravu účinnou od 1.

Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 978-80-7380-504-3. Boháček, M.: Základy amerického obchodního práva.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY