O povinnostech

Interdrought2020.com O povinnostech Image
Trávit čas knihou O povinnostech! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu O povinnostech a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Listy florentského platonika Marsilia Ficina De officiis a Veritas de institutione principis patří mezi nejvlivnější z celé Ficinovy korespondence jakožto stručná pojednání o v renesanci oblíbených tématech morální filosofie. Unikátní recepce se dočkaly i v českém prostředí počátku šestnáctého století, kdy byly přeloženy do humanistické češtiny, list Veritas dokonce dvakrát. Publikace přináší kritickou edici obou listů, jejich nový překlad do češtiny, jakož i transkripci obou staročeských překladů, jejichž autory byli Řehoř z Hrubý z Jelení a Oldřich Velenský z Mnichova. Kniha je uvozena studií, která pojednává o Ficinově korespondenci a jejím filosofickém významu obecně, analyzuje oba zmiňované listy a věnuje se jejich působení v renesanci a raném novověku. Zabývá se také kontextem českých humanistických překladů, který ukazuje, že platonik Marsilio Ficino byl v českém prostředí v prvních dekádách šestnáctého století vnímán a recipován především jako morální filosof.

NÁZEV SOUBORU: O povinnostech.pdf

AUTOR: Marsilio Ficino

ISBN: 9788072983742

VELIKOST SOUBORU: 8,60 MB

STÁHNOUT ČÍST

NSS: Rozhodování o právech a povinnostech z poštovní smlouvy Je-li předmětem smlouvy poskytnutí poštovní služby, jedná se vždy o poštovní smlouvu (§ 5 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách). Příslušný k rozhodnutí o právech a povinnostech vyplývajících z poštovní smlouvy, mají-li souvislost s ...

Knihu O povinnostech (De officiis) napsal Marcus Tullius Cicero v posledním roce svého života, uprostřed zápasu za obnovu republikánské ústavy, zápasu, v němž nakonec zaplatil životem svou věrnost myšlence. Tak se stal tento spis bezděky Ciceronovým mravním odkazem nejen synu Markovi, jemuž jej věnoval, ale i všem ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY