Pohybové aktivity v biosociálním kontextu

Interdrought2020.com Pohybové aktivity v biosociálním kontextu Image
Trávit čas knihou Pohybové aktivity v biosociálním kontextu! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Pohybové aktivity v biosociálním kontextu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Kolektivní monografie prezentuje specializované texty, které dohromady pojí širší kontext pohybové aktivnosti různých skupin populace - od sportovně zaměřené mládeže po seniory. Publikace je členěna do tří tematických částí. V první jsou prezentovány možnosti využití specifických výzkumných metod a poznatky získané v oblasti školní tělesné výchovy. Druhá část je věnována výzkumům v oblasti týmových sportovních her. Třetí část se zaměřuje na problematiku plaveckých sportů a triatlonu. Kniha je určena pro studenty fakult tělesné výchovy a sportu, odborníky a všechny zájemce o aktuální výsledky badání v oblasti pohybových aktivit. Zároveň by měla být inspirací pro další výzkum v jednotlivých prezentovaných oblastech.

NÁZEV SOUBORU: Pohybové aktivity v biosociálním kontextu.pdf

AUTOR: Martin Tůma

ISBN: 9788024615530

VELIKOST SOUBORU: 3,77 MB

STÁHNOUT ČÍST

V navazující podkapitole se zaměřuji na upřesnění zdravotních benefitů, které nám přinášejí pohybové aktivity v každém věku, vþetně jejich významu v primární prevenci. Dále se zabývám problémy plynoucími z pohybové inaktivity, jejichž výskyt je v souþasně velice vysoký.

Aplikované pohybové aktivity zahrnují mimo jiné tělesnou výchovu, sport, rekreaci a rehabilitaci osob se zdravotním postižením. Cílem tohoto příspěvku je popsat základní historické a koncepční postavení APA v rámci kinantropologie v kontextu Evropy, světa i České republiky.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY