Marketingové strategie

Interdrought2020.com Marketingové strategie Image
Trávit čas knihou Marketingové strategie! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Marketingové strategie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikace pomáhá porozumět marketingu, který vidí jako dynamickou disciplínu v dnešním proměnlivém prostředí, kde je dostatek nejrůznějších produktů, ale „nedostatek“ zákazníků. Snaží se poznat a pochopit marketing jako koncepci, která se nebrání novým způsobům myšlení inspirovaným rychle se vyvíjejícími trhy. Nenabízí proto jen strohý teoretický výklad, ale předkládá podněty k zamyšlení a diskusi. Publikace je určena studentům oboru, ale i manažerům, kteří již danou profesi vykonávají, a podnikovým pracovníkům majícím k praxi strategického marketingového řízení blízko.

NÁZEV SOUBORU: Marketingové strategie.pdf

AUTOR: Helena Horáková

ISBN: 9788085970814

VELIKOST SOUBORU: 8,77 MB

STÁHNOUT ČÍST

Marketing strategies are used by businesses to promote their products and services. Let's have a look at the proper definition. Marketing strategy is used by different companies to collaborate with their consumers. It is also employed to aware the customers about the features, specifications and benefits of company's products.

Creating your marketing strategy is a challenge. Your first challenge. Your second, is drawing up your marketing plan. Together, they'll guide you and your team towards determining your goals, finding your voice, targeting demographics, analyzing competitors.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY