Zákon o Policajnom zbore/Zákon o priestupkoch

Interdrought2020.com Zákon o Policajnom zbore/Zákon o priestupkoch Image
Trávit čas knihou Zákon o Policajnom zbore/Zákon o priestupkoch! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Zákon o Policajnom zbore/Zákon o priestupkoch a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
1. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zborePo zmene zákonom č. 297/2008 Z. z.:- legislatívno-technická úprava na zosúladenie zákona so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.2. Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1190 Zb. o priestupkochPo zmene zákonom č. 298/2008 Z. z.:- priestupkom proti poriadku v správe je aj úmyselné neoprávnené použitie chránených profesijných označení lekár, notár, advokát, autorizovaný architekt a pod.,- § 21 ods. 1 písm. i) umožňuje sankcionovať neoprávnené držanie dôležitých dokladov a pečiatok, ktoré možno zneužiť, napr. rôzne druhy úradných povolení, osvedčení a pečiatok, ktoré sa podľa zákona mali vrátiť orgánu, ktorý ich vydal, ale ktoré osoby nevrátili a majú ich bez právneho dôvodu stále pri sebe,...

NÁZEV SOUBORU: Zákon o Policajnom zbore/Zákon o priestupkoch.pdf

AUTOR: none

ISBN: 13356127

VELIKOST SOUBORU: 4,72 MB

STÁHNOUT ČÍST

Novelizovaný zákon o policajnom zbore s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. zo 6. júla 1993 o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z., zákona ...

Novelizovaný Zákon o priestupkoch - Epos . Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z.z ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY