To že je Kafka?

Interdrought2020.com To že je Kafka? Image
To že je Kafka? je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Reiner Stach. Přečtěte si s námi knihu To že je Kafka? na interdrought2020.com
Při pátrání v knihovnách i archivech a během badatelských cest do Prahy či Izraele nalézal Kafkův životopisec Reiner Stach nečekané poklady: nesrovnalosti v rukopisech, dosud nezveřejněné fotografie a úryvky z dopisů i svědectví Kafkových současníků. Nálezy stavěly osobnost a dílo velkého spisovatele do nového, překvapivého světla. 99 nejzajímavějších nálezů Stach shromáždil v knize nazvané To že je Kafka? a fundovaně je okomentoval. Množství dosud neznámých fotografií činí z tohoto doplňku k trojdílné Kafkově biografii další jedinečný literární zážitek a bezpochyby i senzaci.

NÁZEV SOUBORU: To že je Kafka?.pdf

AUTOR: Reiner Stach

ISBN: 0

VELIKOST SOUBORU: 10,25 MB

STÁHNOUT ČÍST

Apache Kafka umožňuje ukládání zpráv (zde se ovšem používá termín záznam - record) do různých témat, přičemž každé téma je rozděleno do oddílů neboli partition (samozřejmě je možné pro téma vyhradit pouze jediný oddíl a tvářit se, že máme k dispozici „vylepšenou" frontu). Rozdělení do oddílů se ...

To že je Kafka? Reiner Stach; rok vydání - 30. 9. 2020. Více informací na Kosmas.cz Doporučená cena není stanovena. Při pátrání v knihovnách i archivech a během badatelských cest do Prahy či Izraele nalézal Kafkův životopisec Reiner Stach nečekané poklady: nesrovnalosti v rukopisech, dosud nezveřejněné fotografie a ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY