Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 1

Interdrought2020.com Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 1 Image
Trávit čas knihou Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 1! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 1 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Predkladané učebné texty sú vypracované na základe požiadaviek na odbornú spôsobilosť potrebnú pre vykonávanie cestnej dopravy podľa zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR č. 311/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 109/2003 Z. z..Jozef GnapZ obsahu: A. Občianske právoB. Obchodné právoC. Sociálne právoD. Daňové právo

NÁZEV SOUBORU: Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 1.pdf

AUTOR: Miloš Poliak

ISBN: 9788080709952

VELIKOST SOUBORU: 6,68 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kniha: Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 1 (Jozef Gnap, Eva Kováčiková, Adela Poliaková a Miloš Poliak). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!

Podnikanie v oblasti cestnej motorovej dopravy patrí podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) medzi koncesované živnosti. V prílohe č. 3 k tomuto zákonu sa na preukázanie spôsobilosti podnikať v tomto odvetví vyžaduje osvedčenie o odbornej spôsobilosti a doklad o finančnej spoľahlivosti.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY