Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

Interdrought2020.com Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií Image
Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Anna Šlosárová. Přečtěte si s námi knihu Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií na interdrought2020.com
Trináste prepracované vydanie.Učebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto predmetu i študentov na stredných školách. Účtovníctvo sa v nej vysvetľuje primeraným, názorným spôsobom, s maximálnym vzdelávacím účinkom. Okrem vysvetľujúceho textu obsahuje praktické riešené príklady a v závere súvislý riešený príklad. V prílohe učebnice je rámcová účtová osnova pre podnikateľov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

NÁZEV SOUBORU: Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií.pdf

AUTOR: Anna Šlosárová

ISBN: 9788081684784

VELIKOST SOUBORU: 1,72 MB

STÁHNOUT ČÍST

Učebnica nadväzuje na Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií a Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií, kde sa študenti naučili kompletné podvojné účtovníctvo pre podnikateľov. V poslednom, štvrtom ročníku sa budú venovať problematike, ktorú by ako absolventi strednej školy ekonomického ...

Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií Rudolf Šlosár ... V predmete účtovníctvo na obchodných akadémiách majú žiaci získať poznatky o spôsoboch a postupoch účtovania tak v sústave podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva. V 2. ročníku je cieľom vysvetliť základné pojmy a úlohy účtovníctva a ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY