Podnikové hospodárstvo

Interdrought2020.com Podnikové hospodárstvo Image
Trávit čas knihou Podnikové hospodárstvo! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Podnikové hospodárstvo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Predkladaná publikácia nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Majtán, Š. a kol.: Podnikové hospodárstvo, ako aj na predchádzajúce vydanie predmetnej publikácie - Majdúchová, H. a kol.: Podnikové hospodárstvo - praktikum. Celkovo ide o tretie, doplnené a prepracované vydanie.Kniha je rozdelená na 12 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika nákladov, odpisovania majetku a pod.) a následne neriešené príklady s uvedenými výsledkami riešenia. Posledná kapitola je zameraná na upevnenie teoretických poznatkov z predmetných oblastí formou testových otázok.Publikácia je určená študentom prvého ročníka denného a externého bakalárskeho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave v súvislosti s výučbou predmetu Podnikové hospodárstvo. Zároveň je povinnou študijnou literatúrou na predmet Podnik a podnikanie, ktorý sa na Fakulte podnikového manažmentu vyučuje ako samostatný predmet.

NÁZEV SOUBORU: Podnikové hospodárstvo.pdf

AUTOR: Helena Majdúchová

ISBN: 9788080783655

VELIKOST SOUBORU: 6,20 MB

STÁHNOUT ČÍST

Podnikové hospodárstvo . Štefan Majtán; Štefan Majtán . 4,6 . Sledovať autora . Ekonomika a právo Učebnice a slovníky Manažment a biznis. Všetky knihy autora . Sprint dva, 2014. Vydavateľstvo Sprint dva, 2014. V poradí už šieste, podstatne prepracované a rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, v obsahovo vecne ...

Podnikové hospodárstvo . Štefan Majtán; Štefan Majtán . 4,6 . Sledovať autora . Ekonomika a právo Učebnice a slovníky Manažment a biznis. Všetky knihy autora . Sprint dva, 2014. Vydavateľstvo Sprint dva, 2014. V poradí už šieste, podstatne prepracované a rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, v obsahovo vecne ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY