Podnikové hospodárstvo

Interdrought2020.com Podnikové hospodárstvo Image
Podnikové hospodárstvo je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Helena Majdúchová. Přečtěte si s námi knihu Podnikové hospodárstvo na interdrought2020.com
Predkladaná publikácia nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Majtán, Š. a kol.: Podnikové hospodárstvo, ako aj na predchádzajúce vydanie predmetnej publikácie - Majdúchová, H. a kol.: Podnikové hospodárstvo - praktikum. Celkovo ide o tretie, doplnené a prepracované vydanie.Kniha je rozdelená na 12 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika nákladov, odpisovania majetku a pod.) a následne neriešené príklady s uvedenými výsledkami riešenia. Posledná kapitola je zameraná na upevnenie teoretických poznatkov z predmetných oblastí formou testových otázok.Publikácia je určená študentom prvého ročníka denného a externého bakalárskeho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave v súvislosti s výučbou predmetu Podnikové hospodárstvo. Zároveň je povinnou študijnou literatúrou na predmet Podnik a podnikanie, ktorý sa na Fakulte podnikového manažmentu vyučuje ako samostatný predmet.

NÁZEV SOUBORU: Podnikové hospodárstvo.pdf

AUTOR: Helena Majdúchová

ISBN: 9788080783655

VELIKOST SOUBORU: 6,14 MB

STÁHNOUT ČÍST

Podnikové hospodárstvo (51) Právnické osoby štátu (5) Register listín (23) Reklama (32) Služby (32) Sponzoring (3) Zmluvy v obchodnom práve (57) Živnostenské podnikanie (274) Živnostenský register (7) Súvisiaci. Ceny. Odmena za prácu, mzda, plat. Ceny. Financie. Národné hospodárstvo.

Praktikum Podnikové hospodárstvo. Praktické príklady a kontrolné testy má charakter pracovného zošita. Je rozdelené na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika nákladov, ľudských zdrojov, odpisovania majetku, podnikových činností a pod.), ďalej príklady, v ktorých ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY