Vysoce nebezpečné nákazy

Interdrought2020.com Vysoce nebezpečné nákazy Image
Trávit čas knihou Vysoce nebezpečné nákazy! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Vysoce nebezpečné nákazy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Kniha pojednává o problematice vysoce nebezpečných nákaz v podmínkách České republiky. Definuje problematiku vysoce nebezpečných nákaz (VNN), dominantně se zaměřením na VNN s interhumánním přenosem, resp. s potenciálem interhumánního přenosu. Popsán je aktuální stav a možnosti v České republice. Uvedeny jsou příklady výskytu VNN a charakteristika vybraných onemocnění, obecně jsou rovněž popsány systémy řešení výskytu VNN v ČR a pohled na jejich řešení z různých úrovní systému (např. epidemiolog, zdravotnické zařízení, centrum VNN na Bulovce, možnosti AČR – Centrum Těchonín). Uvedeny jsou i možnosti laboratorní diagnostiky a současné možnosti očkování jako významného preventivního opatření. V neposlední řadě bude nastíněna spojitost s problematikou bioterorismu. Aktuální je i téma rizika VNN při migraci obyvatel.Podobně zaměřená publikace dosud v našem lékařském písemnictví chybí.Kniha je určena pro odborníky z řad lékařů, kteří se zabývají problematikou vysoce nebezpečných nákaz (integrovaný záchranný systém, epidemiologové, kliničtí pracovníci). Je i vhodným studijním materiálem.

NÁZEV SOUBORU: Vysoce nebezpečné nákazy.pdf

AUTOR: Jan Smetana

ISBN: 9788020446558

VELIKOST SOUBORU: 10,88 MB

STÁHNOUT ČÍST

Vysoce nebezpečné nákazy Smetana Jan. Dostupnost. rozebráno. Vydavatel. Mladá fronta. ISBN. 9788020446558. EAN. 9788020446558. Počet stran. 208 . Místo vydání. Praha . Rok vydání. 2019 . Kniha pojednává o problematice vysoce nebezpečných nákaz v podmínkách České republiky. Definuje problematiku vysoce nebezpečných nákaz ...

Vysoce nebezpečné nákazy se v České republice běžně nevyskytují. Nákaza musí být na naše území zavlečena. Nejvýznamnějším rizikem je prostý import onemocnění z oblastí, kde se vyskytují. Kvůli globalizaci dnešního světa, nárůstu intenzity cestování, klimatickým změnám a nárůstu lidské populace riziko ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY