Bojovali za Československo

Interdrought2020.com Bojovali za Československo Image
Bojovali za Československo je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Václav Vondrášek. Přečtěte si s námi knihu Bojovali za Československo na interdrought2020.com
Kniha líčí strhujícím způsobem osudy dvou důstojníků čs. armády, kteří se po německé okupaci nejprve angažovali v ilegální organizaci Obrana národa a poté roku 1940 opustili protektorát, aby se vydali bojovat za Československo za jeho hranice, na bojiště do západní Evropy i severní Afriky. Autentické vzpomínky, dobové materiály a fotografie vytvářejí z knihy unikátní dílo, které zachycuje nejen životní peripetie významných důstojníků jedné rodiny, ale přináší i popis širších dějinných událostí.

NÁZEV SOUBORU: Bojovali za Československo.pdf

AUTOR: Václav Vondrášek

ISBN: 9788026401261

VELIKOST SOUBORU: 1,29 MB

STÁHNOUT ČÍST

Tragické události po mnichovské dohodě, zejména pak v březnu 1939, přiměly tisíce Čechů a Slováků k odchodu do zahraničí, kde se mohli zapojit do rodícího se protinacistického odboje. Patřili k nim i příslušníci československé armády, kteří byli vychováni v duchu Masarykových principů demokracie a humanity.Publikace Bojovali za Československo líčí dramatické ...

Bojovali za Československo. Nejvýznačnější naši, českoslovenští frontoví generálové jsou Karel Klapálek a Ludvík Svoboda - oba velitelé 1. čs. armádního sboru v SSSR. »Zaslouží si absolutorium,« řekl docent Jozef Bystrický z bratislavského Vojenského historického ústavu na pondělní konferenci, konané u ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY