Management veřejné správy

Interdrought2020.com Management veřejné správy Image
Trávit čas knihou Management veřejné správy! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Management veřejné správy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Cílem textu předkládané publikace je podat analýzu manažerských problémů veřejného sektoru, na základě bezprostředního propojení teorie a praxe řízení veřejné správy. Čtenář se dozví, proč je management důležitý pro fungování všech úrovní státní správy, jaké klíčové úkoly manažeři řeší ve státní správě a jaké schopnosti a dovednosti jsou důležité, aby mohli uskutečňovat veřejnou politiku a programy. Hlavní důraz autoři kladou na pochopení a rozvoj dovedností především v oblasti strategického managementu, personálního řízení, finančního řízení a řízení informací. Výrazným znakem této publikace je přiblížení se realitě. Té je dosaženo použitím případové analýzy. Kniha obsahuje případové studie a ilustrativní případy, které pomohou čtenáři s praktickým použitím toho, co autoři koncepčně nastínili.

NÁZEV SOUBORU: Management veřejné správy.pdf

AUTOR: Juraj Nemec

ISBN: 808611970X

VELIKOST SOUBORU: 8,10 MB

STÁHNOUT ČÍST

veřejné správy chápeme jako přenos moci z jednoho subjektu na subjekty jiné, svým způsobem nižší, tedy klasicky ze státu na od něj odlišné veřejnoprávní korporace (nikoliv jako pouhou dekoncentraci - tedy přesun moci pouze v rámci organizační struktury jednoho veřejnomocenského subjektu). V systému decentralizované ...

Aktuální nabídka vysokých škol z kategorie veřejná správa. Výběr podle lokality, typu a formy studia vám umožní rychle najít tu správnou státní nebo soukromou vysokou školu.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY