Matematika 3 pre prvý stupeň základných škôl (pracovný zošit, 1. časť)

Interdrought2020.com Matematika 3 pre prvý stupeň základných škôl (pracovný zošit, 1. časť) Image
Trávit čas knihou Matematika 3 pre prvý stupeň základných škôl (pracovný zošit, 1. časť)! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Matematika 3 pre prvý stupeň základných škôl (pracovný zošit, 1. časť) a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Dostupné aj v kolekcii za skvelú cenu.Pracovný zošit (1. časť) zo súboru Matematika 3 obsahujúceho dva pracovné zošity a učebnicu.Titul je súčasťou súboru učebných materiálov pre žiaka Matematika pre 3. ročník ZŠ autorov M. Belica – J. Striežovskej. Súbor zahŕňa: učebnicu, pracovný zošit 1. a 2. časťSúbor učebných materiálov je pokračovaním novej série učebníc matematiky autorov M. Belica – J. Striežovskej. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva matematiky v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ.Dva pracovné zošity určené na priamu prácu žiaka do zošita a učebnica s doplňujúcim a upevňujúcim obsahom ideovo nadväzujú na sériu Matematika 1 a Matematika 2.Dielo rešpektuje moderné prístupy vo vyučovaní matematiky na Slovensku iv okolitých štátov.Žiaci si opakujú učivo nižších ročníkov, oboznamujú sa s princípom násobenia a delenia do 20 a spojov násobenia a delenia do 20.Neskôr si rozširujú predstavy o číselnom obore do 1 000, nakoniec do 10 000 a učia sa riešiť matematické úlohy, logické úlohy a matematické situácie spojené s praxou a reálnym životom.V geometrii sa oboznamujú so základmi presného rysovania a rysovania v štvorcovej sieti.Súčasťou 1. časti pracovného zošita je aj príloha na vystrihovanie a počítanie.Dielo je spracované tak, aby vyhovovalo väčšine tried v Slovenskej republike (obsahuje úlohy pre matematicky zručnejších i úlohy na vyplnenie času, kým sa učiteľ venuje žiakom, ktorí potrebujú na osvojenie učiva viac času a podnetov).

NÁZEV SOUBORU: Matematika 3 pre prvý stupeň základných škôl (pracovný zošit, 1. časť).pdf

AUTOR: Janka Striežovská

ISBN: 9788081461293

VELIKOST SOUBORU: 9,48 MB

STÁHNOUT ČÍST

Pracovný zošit Matematika pre 2. ročník základných škôl - 1. časť autorov P. Černek a kol. je súčasťou súboru učebných materiálov pre žiaka. Súbor nadväzuje na učebnicu matematiky pre 1. ročník ZŠ a prináša koncepčné prepojenie učebných materiálov týchto autorov pre 1. a 2. ročník ZŠ, v ktorých sa kladie...

Pracovný zošit nadväzuje na úspešnú publikáciu Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník základných škôl. V súlade so vzdelávacími štandardami pre primárne vzdelávanie obsahuje rôzne typy príkladov na precvičenie a upevnenie základných zručností a schopností z matematiky v druhom ročníku základnej školy.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY