Kdo vládne Británii?

Interdrought2020.com Kdo vládne Británii? Image
Trávit čas knihou Kdo vládne Británii?! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Kdo vládne Británii? a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Britský politický systém patří k nejoblíbenějším tématům komparativní politologie. Délka jeho trvání přesahuje 1500 let, ve svém relativně rovnoměrném vývoji byl ušetřen revolučních otřesů a kontinuálně fungoval. Na rozdíl od politických systémů kontinentální Evropy byl britský politický systém schopen se modernizovat a odpovídat na aktuální problémy evolučními prostředky a adaptací politických institucí. Splynutím tradičních a moderních institucí a hodnot při posílení centrální moci a národní identity se podařilo postupně britský politický systém demokratizovat. Objasnění specifik a fungování institucí i systému jako celku v jeho dynamice si klade za úkol tato práce.

NÁZEV SOUBORU: Kdo vládne Británii?.pdf

AUTOR: Lenka Rovná

ISBN: 808642927X

VELIKOST SOUBORU: 1,32 MB

STÁHNOUT ČÍST

Lenka Rovná: Kdo vládne Británii? 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství (Slon), 2004, 208 stran, ISBN 80-86429-27-X. Nakladatelství Slon se rozhodlo přijít na trh s novou edicí, popisující politické systémy

Austrálie je nezávislým státem od roku 1931 (přijetím Westminsterského statutu) a královna vládne pouze jako královna v právu Austrálie (the Queen in Right of Australia). Navíc od roku 1986, kdy byl australským parlamentem přijat Australia Act není mezi Austrálií a Velkou Británií kromě panovníka žádné ústavní pojítko.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY