Zákon o DzP, Zákon o účtovníctve

Interdrought2020.com Zákon o DzP, Zákon o účtovníctve Image
Hledáte knihu Zákon o DzP, Zákon o účtovníctve? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Základ dane, závislá činnosť, podnikanie, kapitálový majetok, závislé osoby, dvojité zdanenie, dokumentácia, účtovný doklad, účtovný rozvrh, nepeňažný vklad, Postupy účtovania v PÚ...

NÁZEV SOUBORU: Zákon o DzP, Zákon o účtovníctve.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788081620102

VELIKOST SOUBORU: 6,59 MB

STÁHNOUT ČÍST

Ako sme už informovali, pripravuje sa novela zákona, ktorá upravuje základný právny predpis v oblasti účtovníctva a to zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Zámerom novely zákona o účtovníctve je prijatie legislatívnych opatrení zameraných na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných ...

Zákon č. 431/2002 Z.z. z 18. júna 2002 o účtovníctve. Znenie zákona o účtovníctve po novelách č. 352/2013 Z.z. a č. 463/2013 Z.z. Účinnosť od: 01.01.2014 1. zelená farba predstavuje nové ustanovenia 2. červená farba prečiarktnuté písmo predstavuje zrušené ustanovenia

SOUVISEJÍCÍ KNIHY