Ústavné právo Slovenskej republiky

Interdrought2020.com Ústavné právo Slovenskej republiky Image
Hledáte knihu Ústavné právo Slovenskej republiky? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Alexander Bröstl? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Publikácia nie je obmedzená výlučne na ústavné právo Slovenskej republiky – má oveľa širší záber. Výklad zvolený v tejto príručke vychádza z pojmu a klasifikácie ústav a pokračuje stručným a orientačným prehľadom základných línií ústavného vývoja na území Slovenskej republiky za ostatných stopäťdesiat rokov. Rozsiahla časť je venovaná základným právam a slobodám v následnosti, ktorá sa riadi systematikou Ústavy Slovenskej republiky z roku 1992. Otázky týkajúce sa jednotlivých druhov moci v kontexte modelu deľby moci sú predmetom pozornosti záverečných kapitol: po tradičných mociach je do tejto časti zaradená aj kontrolná moc spolu s prokuratúrou a verejným ochrancom práv. Sprievodným znakom publikácie sú tiež odkazy na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky, najmä v spojitosti s problematikou základných práv a slobôd. Publikácia je určená predovšetkým študentom magisterského štúdia v odbore právo v rámci študijných programov tam, kde sa tieto programy týkajú ústavného práva Slovenskej republiky. Tretie vydanie učebného textu predovšetkým zachytáva zmeny ústavy z roku 2014, ktoré sa týkajú definície manželstva, postavenia a právomocí Súdnej rady Slovenskej republiky v kontexte so vznikom sudcovskej funkcie, ako aj v spojitosti s výkonom príslušných právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky i prezidenta Slovenskej republiky.

NÁZEV SOUBORU: Ústavné právo Slovenskej republiky.pdf

AUTOR: Alexander Bröstl

ISBN: 9788073805807

VELIKOST SOUBORU: 9,99 MB

STÁHNOUT ČÍST

Zaradenie študijného predmetu ústavné právo Slovenskej republiky v rámci študijného odboru „verejná politika a verejná správa", ako aj fakt, v zmysle ktorého predložená učebnica obsahovo nadväzuje na učebný text: Štátoveda (ústavné právo - všeobecná časť), ktorého autorom je prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

V rámci výučby predmetu Ústavné právo Slovenskej republiky II. študenti pokračujú v získavaní vedomosti z oblasti teórie a praxe ústavného práva a nadväzujú na základné poznatky nadobudnuté z predmetu Ústavné právo Slovenskej republiky I. Vedomosti získané z uvedeného predmetu vytvárajú pre študentov základ pre absolvovanie ďalších pozitívno-právnych ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY