Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy

Interdrought2020.com Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy Image
Trávit čas knihou Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Uvedená publikace je zpracována především pro účely zvládnutí vstupu do světa mezinárodního účetnictví a harmonizace daní v rámci EU. Poslouží tak zejména studentům bakalářského studia k získání orientace v daných oborech a základních vědomostí nutných ke hlubšímu studiu dané problematiky při magisterskéma na něj navazujícímu studiu. Může rovněž posloužit jako velmi dobré vodítko pro účetní a ostatní odborníky zabývající se jak účetnictvím, tak i daněmi. Publikace je obsahově rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je věnována problematice mezinárodní harmonizace účetnictví, druhá kapitola popisuje orgány zabývající se tvorbou a aktualizací jednotlivých standardů a interpretací. Popisuje způsob práce těchto orgánů a procesy, které předchází vlastnímu schválení a vydání těchto standardů.Třetí kapitola se pak zabývá jednotlivými standardy včetně jejich přehledu a platnosti od samého počátku jejich vývoje. Složitější příklady jsou obsahem přiloženého CD. Ve čtvrté kapitole jsou charakterizovány základní rozdíly mezi IFRS/IAS a českou účetní legislativou. V této části jsou popsány i základní nároky související s rozvojem účetnictví v ČR. Pátá kapitola se zabývá otázkami spojenými se sbližováním daní. Popisuje důvody harmonizace a charakterizuje harmonizaci v oblasti přímých a nepřímých daní. I tato část obsahuje jednoduché příklady sloužící lepšímu pochopení dané problematiky.

NÁZEV SOUBORU: Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy.pdf

AUTOR: David Ficbauer

ISBN: 9788074180811

VELIKOST SOUBORU: 5,22 MB

STÁHNOUT ČÍST

České účetní standardy Legislativa Změna Českého účetního standardu č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Kupte knihu Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy (Jiří Ficbauer) s 22 % slevou za 187 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 20 miliónů titulů.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY