Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy

Interdrought2020.com Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy Image
Hledáte knihu Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je David Ficbauer? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Uvedená publikace je zpracována především pro účely zvládnutí vstupu do světa mezinárodního účetnictví a harmonizace daní v rámci EU. Poslouží tak zejména studentům bakalářského studia k získání orientace v daných oborech a základních vědomostí nutných ke hlubšímu studiu dané problematiky při magisterskéma na něj navazujícímu studiu. Může rovněž posloužit jako velmi dobré vodítko pro účetní a ostatní odborníky zabývající se jak účetnictvím, tak i daněmi. Publikace je obsahově rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je věnována problematice mezinárodní harmonizace účetnictví, druhá kapitola popisuje orgány zabývající se tvorbou a aktualizací jednotlivých standardů a interpretací. Popisuje způsob práce těchto orgánů a procesy, které předchází vlastnímu schválení a vydání těchto standardů.Třetí kapitola se pak zabývá jednotlivými standardy včetně jejich přehledu a platnosti od samého počátku jejich vývoje. Složitější příklady jsou obsahem přiloženého CD. Ve čtvrté kapitole jsou charakterizovány základní rozdíly mezi IFRS/IAS a českou účetní legislativou. V této části jsou popsány i základní nároky související s rozvojem účetnictví v ČR. Pátá kapitola se zabývá otázkami spojenými se sbližováním daní. Popisuje důvody harmonizace a charakterizuje harmonizaci v oblasti přímých a nepřímých daní. I tato část obsahuje jednoduché příklady sloužící lepšímu pochopení dané problematiky.

NÁZEV SOUBORU: Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy.pdf

AUTOR: David Ficbauer

ISBN: 9788074180811

VELIKOST SOUBORU: 8,27 MB

STÁHNOUT ČÍST

Mezinárodní účetní standardy (IAS), anglicky International Accounting Standards, jsou standardy vydávané v letech 1973 až 2001 Výborem pro mezinárodní účetní standardy (IASC), anglicky International Accounting Standards Committee.. V dubnu 2001 byl tento výbor nahrazen Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB), která pokračuje ve vydávání nových standardů pod ...

Podrobný popis knihy Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy + CD: Uvedená publikace je zpracována především pro účely zvládnutí vstupu do světa mezinárodního účetnictví a harmonizace daní v rámci EU.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY