Záverečné práce

Interdrought2020.com Záverečné práce Image
Záverečné práce je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Adriana Repková. Přečtěte si s námi knihu Záverečné práce na interdrought2020.com
Učebnica je určená študentom všetkých študijných foriem a stupňov štúdia Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ktorí spracovávajú seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej odbornej činnosti, záverečné, diplomové práce, ako aj kandidátom na kvalifikačné a vedeckopedagogické skúšky.3. vydanie.Obsah1. Školské, záverečné a kvalifikačné práce 2. Etické princípy a zásady vedeckej práce3. Štruktúra prác 4. Obsahové náležitosti prác5. Formálna úprava prác6. Citácie a bibliografické odkazy7. Odovzdávanie, sprístupňovanie a kontrola originality prác8. Obhajoba práce

NÁZEV SOUBORU: Záverečné práce.pdf

AUTOR: Adriana Repková

ISBN: 9788080634537

VELIKOST SOUBORU: 7,26 MB

STÁHNOUT ČÍST

Záverečné práce na PdF UK. Základné náležitosti záverečných prác na UK upravuje Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave. Tento predpis nadobudol platnosť 28. augusta 2013 a ...

Rychlé kontakty Filozofická fakulta Univerzita Karlova nám. Jana Palacha 1/2 116 38 Praha 1 IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208 +420 221 619 111 [email protected] Další kontakty

SOUVISEJÍCÍ KNIHY