Medical English in Stomatology II.

Interdrought2020.com Medical English in Stomatology II. Image
Medical English in Stomatology II. je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Irena Baumruková. Přečtěte si s námi knihu Medical English in Stomatology II. na interdrought2020.com
Druhý díl úspěšné moderní učebnice lékařské angličtiny určené stomatologům a studentům zubního lékařství, vhodné rovněž pro dentální hygieniky a střední zdravotnický personál ve stomatologii.Podobně jako u prvního dílu čtenáři ocení skutečně soudobou terminologii užívanou stomatology v anglicky mluvících zemích. Další předností této moderní učebnice je rozsáhlá slovní zásoba mapující podrobně všechny aspekty práce ve stomatologické ordinaci, a to jak z pohledu lékaře-stomatologa, tak dalších profesí zubního lékařství. Samozřejmostí je důsledné uvádění přepisu výslovnosti jak přímo v lekcích, tak v souborném anglicko-českém a česko-anglickém slovníku na konci knihy. Významným prvkem knihy jsou prakticky zaměřená cvičení odborné konverzace a velmi obsažné tematické slovníky za každou lekcí. Nedílnou součástí knihy je i obsáhlý klíč k překladům.

NÁZEV SOUBORU: Medical English in Stomatology II..pdf

AUTOR: Irena Baumruková

ISBN: 9788073453343

VELIKOST SOUBORU: 5,58 MB

STÁHNOUT ČÍST

Define stomatology. stomatology synonyms, stomatology pronunciation, stomatology translation, English dictionary definition of stomatology. n. The medical study of the mouth and its diseases. sto′ma·to·log′i·cal , sto′ma·to·log′ic adj. sto′ma·tol′o·gist n. n 1. the branch of medicine or...

Druhý díl úspěšné moderní učebnice lékařské angličtiny určené stomatologům a studentům zubního lékařství, vhodné rovněž pro dentální hygieniky a střední zdravotnický personál ve stomatologii. Podobně jako u prvního dílu čtenáři ocení skutečně soudobou terminologii užívanou stomatology v anglicky mluvících zemích.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY