Periferní nervové blokády

Interdrought2020.com Periferní nervové blokády Image
Trávit čas knihou Periferní nervové blokády! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Periferní nervové blokády a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Kniha Periferní nervové blokády výrazným způsobem obohacuje nepříliš početnou knihovničku původní anesteziologické literatury české provenience. Je napsána týmem našich špičkových praktikujících anesteziologů, kteří mají denní zkušenosti jak s prováděním jednotlivých způsobů regionální anestezie, tak s předáváním zkušeností mladším kolegům na jejich pracovištích, v kurzech regionální anestezie i na sympoziích. Publikace přináší čtenáři komplexní a současně praktický přehled možností regionální anestezie periferních nervů s využitím kontroly zavádění pomocí nejmodernějších ultrazvukových přístrojů. Tyto metody představují revoluci v technice přístupu k periferním nervovým strukturám a umožňují významné snížení množství používaných anestetik. Tato moderní postgraduální učebnice na vysoké didaktické úrovní je určena zejména anesteziologům na všech druzích pracovišť, dále ji využijí pracoviště zabývající se léčbou bolesti a paliativní medicínou, chirurgové, neurologové, ortopedi, intenzivisté, lékaři RZP a lékaři oddělení zobrazovacích metod. Publikace může sloužit i jako pomůcka pro přípravu k atestační zkoušce z anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny. Celobarevná, bohatě obrazově dokumentovaná kniha s 212 obrázky a téměř 50 tabulkami a schématy vyplňuje dosavadní vakuum česky psané učebnice o regionální anestézii. Kniha je rozdělena do obecných a speciálních kapitol. V obecných kapitolách se čtenář dozví informace z dějin regionální anestezie končetin, farmakologie používaných látek, o technickém a přístrojovém vybavením ale i principy zobrazovacích technik. Speciální část je věnována jednotlivým blokádám periferních nervů podle anatomických oblastí. Kapitoly mají jednotnou strukturu včetně bohaté obrazové dokumentace s popisem ultrazvukem naváděných technik.

NÁZEV SOUBORU: Periferní nervové blokády.pdf

AUTOR: Dušan Mach

ISBN: 9788024732800

VELIKOST SOUBORU: 9,10 MB

STÁHNOUT ČÍST

Periferní blokády jednotlivých nervů ruky: n. medianus, n. ulnaris, n. radialis - přístupy z oblasti lokte nebo zápěstí. Na dolní končetině: Ischiofemorální blok - blokáda n. ischiadicus a n. femoralis. N. femoralis samostatně nebo spolu s n. cutaneus femoris lat. a n. obturatorius - blokáda 3 v 1.

Elektronická kniha Periferní nervové blokády Dušan Mach, Daniel Nalos - Periferní nervové blokády Otevřít stranu 99 Ukázka. Ke stažení. Periferní nervové blokády: pro klinickou praxi včetně ultrazvukového navádění ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY