Lord v nesnázích

Interdrought2020.com Lord v nesnázích Image
Trávit čas knihou Lord v nesnázích! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Lord v nesnázích a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Když se Adam uprostřed noci ocitne na pláži, vyplavený mořem, zesláblý a vytáhnutý na břeh neznámou dívkou, nepamatuje si ze své minulosti vůbec nic. Je proto docela snadné přijmout roli, kterou mu laskavá, avšak neupřímná Mariah určí. Tu a tam ho ale zaplaví pocity déja vu a záblesky vzpomínek prosycené indickou mystikou, z nichž si postupně skládá mozaiku svého života. Nalezne Adam své pravé já, nebo podlehne tlaku lží mířících z okolí? Přizná se Mariah k zpočátku nevinné lsti, která však oba polapila nečekanou přitažlivostí? Podaří se jeho urozeným přátelům objasnit okolnosti záhadné nehody, které byl na moři přítomen, ale nevzpomíná si na ni?

NÁZEV SOUBORU: Lord v nesnázích.pdf

AUTOR: Mary Jo Putneyová

ISBN: 9788024926018

VELIKOST SOUBORU: 8,46 MB

STÁHNOUT ČÍST

Lord v nesnázích - zlom. 4.9.2014. 14.25. Stránka 7. Lord v nesnáz ích V‰ichni vûdûli, kam mají jít, protoÏe tu i po ukonãení studia b˘vali ãast˘mi hosty.

Trávit čas knihou Lord v nesnázích! Na našem webu prazskamuzea1918-2018.cz najdete knihu Lord v nesnázích a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY