Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Interdrought2020.com Patomorfologie chorob kostí a kloubů Image
Patomorfologie chorob kostí a kloubů je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ctibor Povýšil. Přečtěte si s námi knihu Patomorfologie chorob kostí a kloubů na interdrought2020.com
Úctyhodná monografie shrnuje osobní zkušenosti a komplexní výsledky celoživotní systematické práce prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc., v oblasti patomorfologie chorob lokomočního systému, doplněné o nálezy a obrazovou dokumentaci jeho spolupracovníků.Problematika chorob kostí a kloubů je zde pojednána v celé šíři, tak jak se s ní autor po několik desetiletí setkával při zpracování a vyšetřování vlastního i konzultačního materiálu. Tento přístup byl diktován potřebou vytvořit dostatečně vědecky fundovanou monografii, která by zároveň obsahovala užitečné principy použitelné v každodenní diagnostické bioptické praxi. Jedná se tedy o originální dílo, zahrnující převážně poznatky z několika vysoce specializovaných podoborů. Odráží spolupráci s kolegy věnujícími se problematice chorob kostí a kloubů z pohledu různých klinických subspecializací, jako jsou nádory a nádorovitá onemocnění kostí, metabolické osteopatie, vrozené genetické poruchy typu osteochondrodysplazií, choroby kloubů, ortopedická a čelistní implantologie a transplantologie.V závěrečné části publikace jsou shrnuty výsledky unikátního výzkumu kosterních pozůstatků několika významných osobností našich dějin. Některé z nich nebyly dosud publikovány nebo byly zveřejněny jen v neúplné podobě.

NÁZEV SOUBORU: Patomorfologie chorob kostí a kloubů.pdf

AUTOR: Ctibor Povýšil

ISBN: 9788074923081

VELIKOST SOUBORU: 5,70 MB

STÁHNOUT ČÍST

Patomorfologie chorob kostí a kloubů. C. Povýšil et al. Galén, 2017 Signatúra: K 58778 Úctyhodná, bohato farebne zdokumentovaná monografia zahŕňa osobné skúsenosti a komplexné výsledky celoživotnej systematickej práce prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc., v oblasti patomorfológie chorôb lokomočného systému, predovšetkým ...

Kontakt. Galén-Kompas, s.r.o. Na Popelce 3144/10A, 150 00 Praha 5 Tel.: 257 326 178, 602 139 914

SOUVISEJÍCÍ KNIHY