Slovenské daňové právo

Interdrought2020.com Slovenské daňové právo Image
Trávit čas knihou Slovenské daňové právo! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Slovenské daňové právo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Učebnica slovenského daňového práva má za cieľ priblížiť právnoteoretické a právnoaplikačné a realizačné otázky daní v istom komplexnom pohľade.

NÁZEV SOUBORU: Slovenské daňové právo.pdf

AUTOR: Vladimír Babčák

ISBN: 9788080579715

VELIKOST SOUBORU: 2,88 MB

STÁHNOUT ČÍST

Slovenské daňové právo Přihlášení ... t.j. na Daňové orávo hmotné a Daňové právo procesné. Vlastným zámerom tohto literárneho ,,dielka" je poskytnúť čitateľovi ucelený pohľad na právne aspekty tejto zložky spoločenských vzťahov, najmä v záujme vytvorenia si komplexnejšieho obrazu o slovenskom daňovom práve. ...

Spoločnosť Magnet Press Slovakia už dvadsaťpäť rokov pôsobí na českom a slovenskom časopiseckom a knižnom trhu. Ponúkame knihy a časopisy z oblasti military, letectva, histórie, modelárstva, poľovníctva, rybárstva, kynológie, IT, gastronómie, módy, ako aj detské časopisy a knihy.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY