Hojení chronických ran

Interdrought2020.com Hojení chronických ran Image
Hojení chronických ran je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladimír Resl. Přečtěte si s námi knihu Hojení chronických ran na interdrought2020.com
Záměrem publikace je poukázat na to, že v dnešní době pokročily terapeutické možnosti natolik, že je účelné neomezovat léčbu varixů na pouhou kompresi, ale měla by být doplněna léčbou místní i celkovou, fyzikální terapií a rehabilitací. Autor, přední dermatolog, shrnuje poznatky o etiopatogenezi nových, zejména neinvazivních vyšetřovacích metodách, věnuje se významu mikrobiální flóry a procesu hojení z hlediska buněčného a imunitního.

NÁZEV SOUBORU: Hojení chronických ran.pdf

AUTOR: Vladimír Resl

ISBN: 8071692395

VELIKOST SOUBORU: 7,85 MB

STÁHNOUT ČÍST

Cílem naší výzkumné práce bylo zjištění úrovně znalostí sester v oblasti chronických ran a moderních obvazových materiálů, jakožto i zájem zdravotníků o další vzdělávání v této oblasti. Hojení ran je dynamicky se rozvíjející obor, který vyžaduje aktivní přístup sester. SOUHRN: Příspěvek shrnuje poznatky z historie, na jejichž principech je založena ...

Léčba chronických ran. O léčbě chronických ran se více dočtete v článcích: Primární a sekundární hojení; Hojení kožních vředů Planární rázovou vlnou . Autor: FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha

SOUVISEJÍCÍ KNIHY