Stručná historie - Československé pevnosti

Interdrought2020.com Stručná historie - Československé pevnosti Image
Stručná historie - Československé pevnosti je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jiří Macoun. Přečtěte si s námi knihu Stručná historie - Československé pevnosti na interdrought2020.com
Pevnosti patřily v historii mezi nejdůležitější stavby a byly součástí složité vojenské strategie. V mnoha bitvách měly rozhodující úlohu a nejedné nepřátelské armádě zhatily dobyvačné plány. I v počátku druhé světové války se právě pohraniční pevnosti dostaly do popředí zájmu a dodnes se mnozí dohadují o tom, jakou roli by sehrály v případě, že bychom se bránily německým okupantům a jestli by měly vliv na další průběh války. Ať už je odpověď na tuto otázku jakákoliv, naše pohraniční pevnosti jsou dodnes obdivuhodným dílem, které stále láká velké množství příznivců vojenské historie a každý, kdo některou z pohraničních tvrzí navštívil ví, že právem. Kniha vám představí dělostřelecké tvrze, pěchotní sruby, řopíky a kulometné pevnůstky z našeho pohraničí, ukáže vám jejich výzbroj, obsluhu a neopomene ani historické souvislosti, ve kterých tyto vojenské stavby vznikaly. Od počátků výstavby až do dnešního dne vás seznámí s bývalou československou pevnostní soustavou a vysvětlí vám vojenskou strategii, se kterou bylo opevnění projektováno. Na závěr si budete moci vyzkoušet, jestli byste obstáli jako velitelé pevnosti a dostanete tip na zajímavou návštěvu těchto svědků naší vojenské historie.

NÁZEV SOUBORU: Stručná historie - Československé pevnosti.pdf

AUTOR: Jiří Macoun

ISBN: 8025106012

VELIKOST SOUBORU: 5,35 MB

STÁHNOUT ČÍST

Stručná historie Témata: pevnosti > bunkry > opevnění > dělostřelecké tvrze > pohraniční opevnění > zbraně > druhá světová válka, 1939-1945 > Československo > dějiny

Zákon č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci rozlišoval stupně technických norem - normy státní, oborové a podnikové; stanovil obecnou závaznost státních a oborových norem. Podnikové normy byly závazné pro organizaci, které je vydala. Platnost tohoto zákona byla ukončena přijetím zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, který ukončil ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY