Stručná historie - Československé pevnosti

Interdrought2020.com Stručná historie - Československé pevnosti Image
Trávit čas knihou Stručná historie - Československé pevnosti! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Stručná historie - Československé pevnosti a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Pevnosti patřily v historii mezi nejdůležitější stavby a byly součástí složité vojenské strategie. V mnoha bitvách měly rozhodující úlohu a nejedné nepřátelské armádě zhatily dobyvačné plány. I v počátku druhé světové války se právě pohraniční pevnosti dostaly do popředí zájmu a dodnes se mnozí dohadují o tom, jakou roli by sehrály v případě, že bychom se bránily německým okupantům a jestli by měly vliv na další průběh války. Ať už je odpověď na tuto otázku jakákoliv, naše pohraniční pevnosti jsou dodnes obdivuhodným dílem, které stále láká velké množství příznivců vojenské historie a každý, kdo některou z pohraničních tvrzí navštívil ví, že právem. Kniha vám představí dělostřelecké tvrze, pěchotní sruby, řopíky a kulometné pevnůstky z našeho pohraničí, ukáže vám jejich výzbroj, obsluhu a neopomene ani historické souvislosti, ve kterých tyto vojenské stavby vznikaly. Od počátků výstavby až do dnešního dne vás seznámí s bývalou československou pevnostní soustavou a vysvětlí vám vojenskou strategii, se kterou bylo opevnění projektováno. Na závěr si budete moci vyzkoušet, jestli byste obstáli jako velitelé pevnosti a dostanete tip na zajímavou návštěvu těchto svědků naší vojenské historie.

NÁZEV SOUBORU: Stručná historie - Československé pevnosti.pdf

AUTOR: Jiří Macoun

ISBN: 8025106012

VELIKOST SOUBORU: 3,54 MB

STÁHNOUT ČÍST

Koncentrační tábor Terezín je souhrnné označení nacistických represivních zařízení zřízených za druhé světové války za pevnostními zdmi a valy Terezína.Z formálního hlediska nešlo o koncentrační tábor, ale jednalo se o věznici gestapa (v Malé pevnosti, od června 1940) a o židovské ghetto (v Hlavní pevnosti, od listopadu 1941).

15. svazek: Kupka Vladimír - Pevnosti Krakov a Přemyšl První souhrnné dílo nejnom v české, nýbrž i v mezinárodní pevnostní literatuře, které se dosti obsáhlým způsobem věnuje problematice fortifikační výstavby habsburské monarchie na severovýchodě říše v prostoru západní a východní Haliče na hranici s Ruskem.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY