Obchodný zákonník 1 + 2

Interdrought2020.com Obchodný zákonník 1 + 2 Image
Obchodný zákonník 1 + 2 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Oľga Ovečková. Přečtěte si s námi knihu Obchodný zákonník 1 + 2 na interdrought2020.com
Druhé vydanie komentára k Obchodnému zákonníku je komplexným výkladom jednotlivých ustanovení Obchodného zákonníka po jeho mnohých novelizáciách a vyjadruje právny stav k 30. aprílu 2008. Cieľom autorského kolektívu je ponúknuť širokej verejnosti dielo, ktoré podáva zrozumiteľný výklad jednotlivých ustanovení, ich vzájomné väzby, dielo, ktoré zohľadňuje predovšetkým otázky výkladové a aplikačné a v čo najväčšej miere reaguje na problémy praktickej aplikácie Obchodného zákonníka. Na mnohých miestach je výklad doplnený, rozšírený jednak o výklad sporných otázok a jednak o ustanovenia Viedenského dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru.Výklady sú doplnené publikovanou judikatúrou slovenských súdov (právne vety) a odbornou literatúrou k jednotlivým otázkam. Komentár v potrebnej miere reaguje aj na komunitárne právo, predovšetkým na smernice, ktoré boli implementované do právnej úpravy Obchodného zákonníka.Publikácia je z praktických dôvodov rozdelená do dvoch zväzkov.Súčasťou publikácie je aj tretí zväzok, ktorý obsahuje úplné znenie Obchodného zákonníka v účinnom znení.Komentár je určený predovšetkým právnikom, je však použiteľný aj pre neprávnikov, ktorí sa chcú zorientovať v spleti obchodnoprávnej problematiky. Využitie nájde aj u študentov právnických fakúlt, ale aj u študentov ekonomických univerzít.

NÁZEV SOUBORU: Obchodný zákonník 1 + 2.pdf

AUTOR: Oľga Ovečková

ISBN: 9788080782054

VELIKOST SOUBORU: 10,56 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kniha: Obchodný zákonník 1 + 2 (Oľga Ovečková a kolektív). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!

Obchodný zákonník. Preskoč na obsah ... Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane použijú aj na zmluvy, ktoré spoločnosť uzatvára s osobami, ktoré sú blízke zakladateľom alebo spoločníkom spoločnosti alebo ktoré sú ovládajúcimi osobami alebo ovládanými osobami zakladateľov alebo spoločníkov spoločnosti, a ak spoločnosť ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY