Management pro střední a vyšší odborné školy

Interdrought2020.com Management pro střední a vyšší odborné školy Image
Hledáte knihu Management pro střední a vyšší odborné školy? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 1998 a autorem je Jiří Handlíř? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Obsahová struktura odpovídá tradičním učebnicím managementu založeným na koncepci manažerských funkcí, názvy jednotlivých částí odpovídají hlavním činnostem manažera - plánování, organizování, personalistika, vedení a kontrolování. Autor nezůstává jen u obecných popisů dosavadních teorií, ale dává čtenáři praktické návody, jak řešit konkrétní situace, do nichž se řídící pracovník běžně dostává. V oblasti plánování, které je věnována velká pozornost, je nejprve zmiňováno osobní plánování důležité nejen pro začínající manažery a důraz je kladen zejména na matematické metody podnikového plánování, jejichž použití se při dnešních možnostech výpočetní techniky výrazně rozšiřuje. Problematika organizování a personalistiky je probírána v kontextu českého právního prostředí, část věnovaná vedení je užitečným spojením přehledu motivačních teorií a teorií vůdcovství s výkladem věnovaným praktické psychologii mezilidských vztahů a zásad jednání s lidmi. Oddíl probírající problematiku kontrolování uvádí vedle klasické teorie i odkazy na systém ISO norem pro kontrolu shody. Kniha je určena nejen pro studenty, kteří ocení její přehlednou strukturu, jasný a srozumitelný výklad, ale užitečný zdroj poznání v ní naleznou také všichni zájemci o studium teorie a praxe současného managementu. Recenze na knihu: Dobrých učebnic není nikdy dostatek, tak praví nebo jednou určitě "pravit" bude lidová moudrost. Jednu z nich nyní přináší na trh edice Business books. Obsáhlá kniha se zabývá managementem a možnostmi jeho využití ve specificky českých podmínkách. Strukturována je do šesti hlavních kapitol - Základní pojmy, Plánování, Organizování, Personalistika, Vedení a Kontrolování - a dokáže tak postihnout všechny podstatné fáze manažerovy činnosti. Především plánování je věnována velká pozornost, a to s důrazem na využití matematických způsobů programování, které nyní značně usnadňují počítače. Názornost výkladu je přitom podpořena četným množstvím příkladů a praktických návodů. Důležitým znakem učebnice je také její výrazná kontextová orientace na české právní prostředí, jehož důkladná znalost je podmínkou dobré manažerské práce.Romana Bartošová

NÁZEV SOUBORU: Management pro střední a vyšší odborné školy.pdf

AUTOR: Jiří Handlíř

ISBN: 8072260952

VELIKOST SOUBORU: 7,87 MB

STÁHNOUT ČÍST

V Katalogu vyšších odborných škol naleznete odborné školy v Praze, vyšší odborné školy v Brn ... Působíme od roku 1993 jako vzdělávací instituce pro vzdělávání žáků i dospělých. Gymnázium BAG8 - čtyřleté a osmileté studium. ... Střední odborné školy.

Management pro střední a vyšší odborné školy vychází z autorových přednášek na vysoké škole, výuky středoškoláků, konzultací s manažery i vlastní praxe v řídících funkcích. Učebnice je ryze českým pohledem na klasickou teorii a praxi světového managementu.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY