Templáři v zemích českých králů

Interdrought2020.com Templáři v zemích českých králů Image
Trávit čas knihou Templáři v zemích českých králů! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Templáři v zemích českých králů a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikace upoutá pozornost čtenářů zajímajících se o nedostatečně prozkoumané, mnohdy tzv. „tajemné“ kapitoly starších českých dějin, k nimž působení templářského řádu a jeho dramatické osudy bezpochyby patří, a tuto pozornost si jistě udrží svým živým jazykem a téměř „napínavým“ způsobem, jímž autor líčí postup studia nejrůznějších pramenů a úvahy, jimiž dospívá ke svým závěrům. Tím kniha splňuje nároky, které se běžně kladou na populárně naučná díla. Zároveň však takto zaujatému čtenáři poskytne velké množství informací, rámec podobných publikací v mnoha ohledech překračující.

NÁZEV SOUBORU: Templáři v zemích českých králů.pdf

AUTOR: Kameel Machart

ISBN: 9788086720470

VELIKOST SOUBORU: 1,63 MB

STÁHNOUT ČÍST

::Hlavní stránka :: Ukázky :: Recenze :: Vydavatelský plán :: O autorovi :: Templarius Bohemicus, Michal Vitásek, Bernard z Clairvaux: Praha templářská a ...

Kniha Templáři v zemích českých králů - Morava, Slezsko, Lužice, Rakousy navazuje na obdobný titul věnovaný působení templářů . v Čechách, který vyšel v prosinci roku 2009. Čtenáři se zde seznámili s historií řádu, především s okolnostmi založení a důvody zániku, dále s řádovou symbolikou, regulemi aj.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY